Bekers met magneten

Om bepaalde ziekten te behandelen, kunnen magneten aan de buitenkant van de beker worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld een tumor in de rechterlong wilt behandelen: plaats een Patch-of-GaNS-CO2 in het midden van een ronde magneet die aan beide zijden polen heeft. Bevestig vervolgens de magneten met hun zuidpool op de beker. De zuidpool verwijdert energie van waar het is geplaatst; de noordpool zorgt voor de energie. Een kanker vertegenwoordigt een overschot aan energie (om zijn cellen snel te vermenigvuldigen) dat we willen verwijderen.

Een ander voorbeeld: fibromyalgie. Het begint in het emotionele centrum en vertegenwoordigt een energietekort. Daarom plaatsen we de magneten aan de noordkant met de patch op het gebied dat het hoofd vertegenwoordigt.

Als het doel precies geraakt moet worden, gebruik dan een kleinere magneet; een grotere als het te behandelen gebied verspreid is. Als het rechte effect erg sterk is, gebruik dan een schijfvormige magneet; voor genetische ziekten een rechthoekige magneet.

Je kunt ook magneten in serie plaatsen om bijvoorbeeld een “pad” te creëren van een bepaald orgaan naar het emotionele centrum.

 

Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen voor je gezondheid. Lumion Creations is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans voor je gezondheid gaat gebruiken! 


 

Translate »