Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Lumion Creations

KVK 71358609

Onze voorwaarden zijn dat je we ons best doen respectvol met elkaar om te gaan. Elkaar proberen te begrijpen omdat we allemaal onszelf willen zijn en de wereld ervaren op onze eigen , unieke manier.

Van onze site mag je alle teksten delen. kopiëren en gebruiken. Want alles wat hier staat is geen eigendom van ons maar van iedereen. Want inspiratie is door de bron gegeven en komt uit het veld. Hoe kan ik dan zeggen dat dit van mij is?
Dus mijn voorwaarden zijn dat je in ieder geval je best doet respectvol, liefdevol naar elkaar te zijn. Dankbaar voor wat er is, en wat mogelijk is.
Dat je elkaar wilt helpen verder te komen. Dat je deze kennis verder verspreidt.

Verzend- en leveringsbeleid

Wij verzenden artikelen enkel nadat wij de betaling binnen hebben.
Levering en uitvoering
1. Lumion Creations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lumion Creations kenbaar heeft gemaakt.
3. Lumion Creations zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lumion Creations het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lumion Creations tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lumion Creations bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Retouren

Retour sturen kan enkel als glas gebroken is, of iets elektronisch niet werkt. In alle andere gevallen nemen wij niets retour en vergoeden wij ook niets. Dit is omdat nanomateriaal heel erg gevoelig is voor temperatuurverschillen en energieën, en Nano en Gans producten beïnvloedt worden door de energieën van de koper.
Ook oogdruppels nemen wij niet retour vanwege hygiëne maatregelen.
Wij vergoeden geen verzendkosten voor het terugsturen van niet werkend of gebroken materiaal.

Disclaimer

De Koper zal Lumion Creations vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Lumion Creations als gevolg van een door de klant/koper aangekocht Product of dienst waarbij de klant/koper niet het gewenste resultaat of effect ervoer of hier een ongewenst resultaat van ervoer.  De klant/koper koopt en of gebruikt de producten of diensten op eigen risico en verantwoording.

 

 

 

 

 

 

Translate »