Tumoren in het algemeen

GaNS-propolis.
Zoek welk metaal zich in de kern van de tumor bevindt. Maak een GaNS met hetzelfde metaal en plaats een pleister met de PL deze GaNS op de tumor.
De pleister heeft dezelfde magrav-velden als de tumor; de tumor is in plasma en wil dan de balans creëren; het zal daarom de pleister voeden en daardoor uitgeput raken. Nu is er geen steun meer voor de tumorcellen om zich aan te hechten – ze verdwijnen dan.

Plaats magneten aan de zuidkant met een CO2-patch op de plaats van de beker die de plaats van de tumor vertegenwoordigt om zijn energie over te hevelen die hij nodig heeft om zich te vermenigvuldigen.

Translate »