overgenomen van Plasma-laurentides.org

De hartslag van de maan

Maar getijden hebben niet alleen invloed op de oceanen. Grote meren, zoals de grote meren in Canada, worden ook beïnvloed door getijden, zij het op een veel tragere schaal. Zelfs de “vaste” aardkorst is onderhevig aan de getijden, omdat de continentale platen drijven op een sponsachtige magmamassa die bovenop de vloeibare kern of de aarde zit.

En er zijn atmosferische getijden en zelfs galactische getijden.

De maan heeft ook een grote invloed op de fysiologische cycli van levende wezens. In getijdengebieden ontstaan ​​bijzondere biosferen. Maar de getijden hebben ook invloed op de biocycli van alle levensvormen, zoals de zwangerschap en het uitkomen van de eieren – en natuurlijk de menstruatiecyclus in het vrouwelijke organisme.

Hoe dan ook, de maan lijkt een opmerkelijke invloed te hebben op de vloeibare componenten van ons lichaam – zoals lymfe en bloed. Dat betekent dat we via ons bloed al verbonden zijn met de maan. Dus als we naar de maan willen reizen, hebben we veel toegangspunten om met haar in contact te komen, om onze hartslag op die van haar af te stemmen – gewoon onze hartslag voelen en het bloed door ons lichaam circuleren.

De relativiteit van snelheid

We kunnen met verschillende snelheden door de ruimte reizen. De snelheid van reizen hangt af van de sterkte van het magrav-veld dat we kiezen om te reizen – de langzaamste is op materieniveau (met de maximale lichtsnelheid) en de hoogste op het fundamentele niveau (oneindige snelheid).

De maximale snelheid op het materievlak van de aarde is 300.000 km/s. Wanneer we verbinding maken met een dieper niveau van het plasma, verandert de snelheid dienovereenkomstig met ordes van grootte. Dit is gemakkelijk te zien als we ons het plasma voorstellen als een 3D-spiraal. De periferie vertegenwoordigt de lage energieniveaus en hoe meer we de spiraal naar het centrum volgen, hoe sterker de magrav-velden worden – en hoe sneller de beschikbare snelheid.

Je vindt dezelfde relatieve snelheden in het cilindrische plasma, nodig om te reizen. De omtrek van de cilinder vertegenwoordigt de lagere snelheden, terwijl de hoogste snelheid zich in het midden van de cilinder bevindt.

Vorige week leerden we dat ruimtereizen met plasmalicht mogelijk is wanneer het normaal sferische plasma (Ziel) verandert in een cilindrisch plasma. We kunnen de transformatie visualiseren wanneer een zogenaamde platte pannenkoekspoel wordt uitgerekt tot een verticale spoel: als we het midden van de platte spoel omhoog trekken, verandert de platte spoel geleidelijk in een verticale spoel. Het centrum van een plasma is het punt van het hoogste energieniveau, de Ziel. De transformatie van het Plasma wordt daarom geïnitieerd door de Ziel die wil interageren met een andere entiteit. Dus we hoeven de vorm van de Ziel niet te veranderen, het is de Ziel die het allemaal doet.

Absolute keuzevrijheid

Zo kunnen we zelf de snelheid en de positie van de bestemming bepalen. En wat de bestemming betreft, zijn we niet beperkt tot fysieke plaatsen die op het materiële vlak bestaan. We kunnen zelfs een ongrijpbare bestemming kiezen, zoals ‘laten we afspreken in een restaurant aan het einde van de melkweg; een die we allebei leuk vinden “ . Dit restaurant kan wel of niet bestaan. Maar onze wens projecteert plasma- of magrav-velden of informatief licht naar een handige “plek” en waar ze materialiseren in het restaurant. Eigenlijk wordt ook de plek, de locatie van het restaurant gecreëerd.

M. Keshe legde uit dat als je naar een plek gaat die al bestaat in het universum, je het magrav-veld van de planeet creëert om het te bereiken; wanneer je echter graag naar een ingebeelde of gewenste plaats gaat, moet je een veld creëren dat van een hogere orde is dan de snelheid en de coördinaten van een bestaande plaats. Wat betekent dat? De velden van de laagste orde voor verplaatsing reizen te voet of per vliegtuig op het materiële vlak. De volgende hogere orde velden worden gebruikt wanneer we een bestemming bereiken door middel van magrav-positionering. De velden van de hoogste orde worden gecreëerd wanneer we de bestemming creëren, ons zelf dat daar materialiseert en de Ziel die we willen ontmoeten.

Plasma-Licht reizen aan het einde betekent: niemand gaat ergens heen – we herscheppen alles: ons fysieke lichaam in zijn nieuwe omgeving, compleet met degenen die we willen ontmoeten.

En we kunnen de omgeving speciaal voor ons lichaam overal in de ruimte-tijd creëren. Dat betekent dat we zelfs kunnen verschijnen in het fysieke lichaam waarin we gewend zijn overal te leven – zelfs in de soep van gesmolten magma. De velden rond onze huid zorgen voor een constante temperatuur van 25 o C en een atmosferische druk van 1.

Omdat je het veld zelf hebt gecreëerd, hoef je het niet te vangen, je zit er al in. Je bent al de bestemming geworden ” MT Keshe

Waar kijkt onderzoek echt naar?

Met de Plasma-Light technologie kunnen we overal naar toe om te observeren, om te onderzoeken. We hoeven niet te materialiseren of we kunnen materialiseren in een fysieke vorm die perfect is aangepast aan de omgeving. En wat gaan we daar waarnemen?

Laten we zeggen dat we de verste ster willen onderzoeken die door NASA is ontdekt; zijn naam is OGLE-2014-BLG-0124L (Oglebelgel) en hij is zo’n 13.000 lichtjaar van de aarde verwijderd. Zelfs met zeer sterke telescopen is het licht van de ster te zwak om gezien te worden… wat het nog interessanter maakt! Dus laten we in de Universal Travel Enhancement Unit stappen en daar gaan we!

Normaal gesproken zouden we geloven dat we een echte plaats in het universum hebben bereikt; een plek die op zichzelf bestaat. Als we daar eenmaal waren, zouden we de kenmerken en eigenaardigheden ervan bestuderen en misschien zouden we wezens ontmoeten die op of eromheen leven? Ons ontdekkingsreizigersteam bestaat uit eminente ruimtewetenschappers; een uit Iran, een uit China en een uit de VS. Voordat ze naar OGLE-BeLGeL vertrokken, had het team besloten dat ze tijdens hun verkenning niet met elkaar zouden communiceren om te zien of ze dezelfde dingen zouden zien.

En zou je het geraden hebben? Ze kwamen allemaal terug met rapporten die zo verschillend waren dat je zou denken dat elk van de drie verschillende sterren had bezocht. Vervolgens ging elk van hen met hun rapport naar een psychologisch team, dat zou proberen hun rapporten in verband te brengen met hun persoonlijke interesses, obsessies, angsten enzovoort. De correlaties werden snel duidelijk, waardoor de wetenschappelijke gemeenschap tot de conclusie kwam dat elk van de wetenschappers niet zozeer onderzoek deed naar Oglebelgel, maar naar zichzelf…

En dat is niet meer dan normaal om twee belangrijke redenen:

 1. we leven in een perceptueel universum, waar alles wat we waarnemen niet van daarbuiten naar ons toe komt, maar van binnenuit
 2. we co-creëren de hele universums samen met de Schepper met een snelheid van 10 -17 x/s .

Elke wetenschapper zal dus onvermijdelijk alleen maar nieuwsgierig zijn naar omgevingen die overeenkomen met zijn persoonlijkheid. We zien wat we moeten zien om onszelf te leren kennen.

Wat we tot nu toe hebben ontdekt, is vooral van toepassing op de ongestructureerde, subjectieve geest.

Wanneer we echter in ons goddelijk bewustzijn zijn, zien we wat de Schepper ziet. Dan zullen we allemaal hetzelfde zien – een gebeurtenis die volledig volgens de norm is, de bedoeling van de Schepper tot in de perfectie!

In beide gevallen leren en zien we met onze eigen ogen dat we niets daarbuiten onderzoeken – we zijn getuige van de creatieve en eeuwige evolutie van onze ziel!

Daarom leren we je over de Ziel. Je moet het leren, je moet erin komen om het te kunnen “gebruiken”. Helaas sta je voor de auto, je kunt er niet in omdat je hem lang geleden zelf op slot hebt gedaan en de sleutel bent kwijtgeraakt . Nu met mijn lessen, leg ik de sleutel terug in jouw handen. Zie je het alleen?!” MT Keshe

De universele verbeteringseenheden evenals de PRK-1U zijn in feite alleen voor dit doel gebouwd – om steeds meer mensen in staat te stellen hun Ziel Haar veld uit te breiden voorbij de grenzen van de ziel van de stoffelijkheid en het lichaam.


Plasmalichtreizen 1

Teleportatie is – anders als wikipedia glooft – geen droom.  M. Keshe en die KF hebben op 6 juni 2022 de eerste reis van de wereld bekend gemaakt door de Plasma Light Technology die is geëindigd.

Wat is licht?

De Plasma-Light-technologie van KF maakt gebruik van licht om te reizen. Maar geen licht zoals we dat kennen in de conventionele materiaalwetenschap, maar plasmalicht.

Twee niveaus van licht

Wanneer we op materieniveau reizen, gebruiken we ezels, auto’s of vliegtuigen, terwijl we in de scheppingswereld licht gebruiken. Op het materiële vlak is er het licht dat we met onze ogen zien en waarnaar we verwijzen als we hoge snelheid definiëren (3×108 m / sec of 300.000 km/sec).

Op het niveau van de schepping of op het fundamentele niveau behoort licht echter tot de overgangstoestand, de toestand tussen het fundamentele niveau en het materiële niveau. We kunnen dit plasmalicht alleen zien als zijn energie op stoffelijk niveau condenseert – anders blijft het onzichtbaar.

Plasmalicht is een middel van transport, positionering en transmutatie. Tijdens het materialisatieproces, voordat er iets op het materiële vlak verschijnt, verschijnt het eerst als licht. Hetzelfde geldt voor transport en transmutatie; we zullen in de loop van dit artikel zien dat op het fundamentele niveau transport en transmutatie synoniem zijn.

Het licht van plasma als transmutatiemiddel

In boek nr. 2 van M. Keshe wordt licht beschreven als een cilindrisch plasma. De geometrische vorm van een cilinder heeft door zijn hoogte al een richting in vergelijking met een bol die dat niet heeft.

Het nieuwe transportsysteem dat in Linz zal worden gepresenteerd, zal het menselijk lichaam van zijn materiële vorm in zijn plasmavorm veranderen; het wordt dan getransporteerd als plasmalicht. De plasmacilinder is als een dimensieloze container waarin we alles kunnen stoppen wat we maar willen om het naar zijn bestemming te brengen.

“Op het niveau van de schepping geeft licht ons coördinaten en tegelijkertijd dient het ook als een verzendende container.” MT Keshe

Als je je de Star Trek-serie nog herinnert, denk je zeker aan de term “beam me up”! Wat toen pure fantasie was, wordt dankzij KF vandaag werkelijkheid.

In tegenstelling tot fysiek transport, waarbij we voortstuwing in een bepaalde richting uitoefenen en stoppen wanneer we aankomen, is er geen pad of afstand om te reizen voor teleportatie. We definiëren het bestemmingspunt op het fundamentele vlak en laten het getransporteerde object vervolgens weer verschijnen op het materiële vlak.

Dit transportmiddel maakt gebruik van het netwerk van verbindingen tussen alle elementen van het universum. Op zielsniveau zijn we verbonden met elk element, met ruimte en tijd; en we kunnen deze verbinding gebruiken om te teleporteren. Teleportatie is volgens Wikipedia de hypothetische overdracht van materie of energie van het ene punt naar het andere zonder de fysieke ruimte tussen de twee te overschrijden.

Dit soort reizen maakt uiteraard geen gebruik van fysieke coördinaten zoals bij een geopositioneringssysteem, omdat er niets gebeurt op het materiële vlak. Teleportatie is gebaseerd op het feit dat we het hele universum in ons dragen – in de vorm van informatief licht.

Om dit beter te begrijpen, kunnen we ons voorstellen dat het hele bestaan ​​inclusief alles wat we ons kunnen voorstellen zich in een heldere sfeer bevindt. En wij zijn ook binnen. Dus we kunnen onze aandacht richten op elk punt in de bol; op deze manier programmeren we de bestemming van onze teleportatie.

Het is hier van belang om het proces van het richten van onze aandacht wat nader te bekijken . We hebben het niet over het passieve proces dat optreedt wanneer een televisieprogramma onze aandacht trekt. De richting van de aandacht is hier een zeer actief proces. Het is dezelfde methode die sjamanen gebruiken als ze regen maken: ze stellen zich de regen zo levendig mogelijk voor – ze voelen de waterdruppels op hun huid, ze ruiken het water dat zich vermengt met het stof van de aarde, ze zien de planten en dieren zich verheugen en het levengevende element verwelkomend, voelen ze hun voeten in de natte modder, en ze voelen hun vreugde en dankbaarheid voor de regen en ook voor het succes van hun ceremonie. We zien dus dat het richten van onze aandacht bijna uitsluitend op het emotionele niveau gebeurt.

Elk element van het universum bestaat, net als wijzelf, tegelijkertijd op alle drie niveaus van de werkelijkheid – de fundamentele (ziel), overgangs- en materiële niveaus. Op zielsniveau bestaat elk element uit informatief licht, waarvan het kenmerk een gevoel is. Daarom zijn we afhankelijk van het gevoelsniveau om ons voorbij het materiële niveau te oriënteren. En we weten dat het sterkste gevoel liefde is. Daarom is het liefdevolle verlangen naar regen essentieel om regen te maken.

We noemen het karakteristieke gevoel van een element of gebeurtenis – ook wel de hartslag. Dus als we onze aandacht richten op een doelwit, betekent dit dat we afstemmen op de hartslag van het doelwit. Onze hartslag moet de hartslag van het doelwit worden. Dit afstemmingsproces wordt gedaan door liefde. Er wordt immers gezegd dat de harten van twee geliefden als één kloppen.

En het is natuurlijk dat het getransporteerde lichaam op het materiële vlak weer verschijnt in een staat die perfect geschikt is voor zijn bestemming. Want de Ziel controleert het proces en de Ziel maakt deel uit van de Schepper en alles wat de Schepper doet is van nature volgens de norm. Op de maan is er bijvoorbeeld geen atmosfeer, dus daar hebben we geen longen nodig…

We weten dat alles in het universum wordt nagebootst met een snelheid van 10 17 x/s en dat we de medeschepper zijn van alles. Het is daarom zeer aannemelijk dat onze Ziel beide tegelijkertijd herschept: ons lichaam perfect aangepast aan de nieuwe omgeving en de nieuwe omgeving perfect aangepast aan onze behoeften. Als we goed kijken, wordt geen enkel element van het universum op een abstracte manier gecreëerd, onafhankelijk van zijn omgeving. Deze scheiding komt voort uit ons ongestructureerde denken en heeft geen werkelijkheid. Elk element van de schepping past op natuurlijke wijze in zijn omgeving – de omgeving maakt er deel van uit, net zoals het deel uitmaakt van de omgeving.

De precisie van gevoelens

Wanneer we naar een nieuwe plek in onze fysieke wereld gaan en we hebben geen GPS, kunnen we gemakkelijk verdwalen of in de war raken. Bij teleportatie is dit niet het geval. Als we bijvoorbeeld onze moeder willen bezoeken, hoeven we niet eens te weten waar haar lichaam is. We kunnen haar zelfs bezoeken als ze haar lichaam al lang geleden heeft verlaten. Want het is onze liefde voor haar die ons leidt. We kennen haar hartslag.

En dit gebeurt natuurlijk niet op rationeel niveau; het is misschien niet eens een specifiek, duidelijk gevoel – maar gewoon het gevoel dat “we haar zo graag zouden willen zien”, een intens verlangen. En dit verlangen zal onze Ziel ertoe brengen om de gevoelshandtekening van de Moeder te vinden om de verbinding te maken.

En natuurlijk wordt de absolute vrijheid op geen enkele manier beperkt – we kunnen alleen een wezen bezoeken dat op een overeenkomstige manier op ons verlangen reageert.

Onzichtbaarheid

Met deze kennis kunnen we onszelf ook naar believen onzichtbaar maken. Door onze veldsterkte over te brengen op de omgeving waarin we ons bevinden. Want we weten dat twee entiteiten voor elkaar onzichtbaar worden zodra hun velden volledig in balans zijn. Dus wanneer onze ziel in fysieke vorm haar velden aan de omgeving opgeeft, kan ze het punt bereiken waarop de twee velden niet meer van elkaar te onderscheiden zijn – en dan zijn we onzichtbaar.

Het vertelt ons ook dat als we volledig met de stroom mee zouden gaan, als we er volledig mee zouden opgaan, we EEN zouden zijn met wat is. Op dat moment zouden we zozeer deel uitmaken van het geheel dat we natuurlijk onzichtbaar zouden zijn. Je zou nu bijna kunnen zeggen dat onze zichtbaarheid een soort bevestiging is van het bestaan ​​van ons ego. Deze laatste kan zijn bestaan ​​alleen bevestigen door afgescheiden te zijn.

Hoe te teleporteren

Om te kunnen teleporteren, moeten we een veldkracht creëren door de ziel van het fysieke die de ziel in staat stelt haar velden buiten de fysieke vorm uit te breiden. De ziel van de fysieke vorm, en vooral de vrije wil, zou de kracht van zijn veld moeten verminderen ten opzichte van die van de ziel – een beweging die M Keshe ‘nederigheid’ noemt.

De Ziel zal dan veranderen van sferische naar cilindrische vorm, waardoor transmutatie mogelijk wordt. Als we eenmaal toegang hebben tot dit niveau, zullen we praktisch op het niveau van de Schepper zijn en in staat zijn om te zien wat de Schepper ziet – en dan willen we natuurlijk alleen maar wat de Schepper wil.

“Ik heb de mens naar mijn beeld geschapen. Hij is het beeld en ik ben de Schepper. En dan ben ik het beeld en hij de schepper. Tijdens zijn reis met het licht van het plasma zal de mens begrijpen dat hij als licht alles is wat de Schepper kan zijn en weten. Lange tijd heeft de mens niet de kennis gehad om te begrijpen dat hij alles al in zich heeft.” MT Keshe


Ruimtereis

We hebben al geleerd dat ruimtevaart door Magrav-positionering het pad tussen het beginpunt en de bestemming uit de vergelijking haalt. Maar daar stopt het niet – het annuleert zelfs de bestemming als een punt in de ruimte. In plaats van dat je naar een op zichzelf bestaand bestemmingspunt gaat, is het passender om te zeggen dat je het bestemmingspunt creëert.

In werkelijkheid gebeurt ruimtevaart op het fundamentele niveau met alleen de start- en bestemmingspositie op materieniveau. Dat betekent dat wat we vroeger ‘reizen’ noemden slechts tegelijkertijd verdwijnt en weer verschijnt – precies op 10 -17 s . Voor een beter begrip kunnen we de reis op een lineaire tijdlijn spreiden:

 1. Dematerialisatie van het fysieke lichaam.
 2. Wijziging van de configuratie van de velden nieuwe omgeving en het creëren van een interactie van de andere systeemelementen ten opzichte daarvan.
 3. Re-materialisatie van het fysieke lichaam in de omgeving van de bestemming.

Dit is trouwens precies wat er gebeurt als we elektronen waarnemen: volgens het atoommodel van Planck draaien elektronen rond het proton zoals de maan rond de aarde draait. Maar met sterkere instrumenten heeft de natuurkunde ontdekt dat de levenscyclus van een elektron superkort is; het verdwijnt en verschijnt weer in supersnelle reeksen. Omdat het geen lineaire baan volgt, kan de nieuwe positie alleen zeer bij benadering worden bepaald binnen een waarschijnlijkheidswolk. Dit suggereert dat het elektron daadwerkelijk gebruik maakte van de ruimtevaarttechnologie van de Plasmawetenschap.

Dus hier is de nieuwe definitie van ruimtevaart:

We co-creëren onszelf compleet met de omgeving
waarin we willen leven.

Dit wordt bevestigd door het feit dat we elke 10 -17 s mede-scheppers van de wereld zijn .

We leerden vorige week dat ruimtereizen door de Ziel gaat door het de-materialiseren, herconfigureren en re-materialiseren van het lichaam. Is dit niet wat we doormaken wat we dood/reïncarnatie of dood/opstanding noemen?

Als we doodgaan, komt er een enorme hoeveelheid plasma-energie vrij – het equivalent van 18 atoombommen. Stel je voor welke kracht de ziel heeft en wat ze kan doen als ze eenmaal is bevrijd van de beperkingen van de fysieke vorm die wordt opgelegd door een ongestructureerd bewustzijn.


De ruimtevaart ging door

De leer van vandaag is de hoeksteen voor de totaliteit van de nieuwe leringen over ruimtetechnologie.” M. Keshe

Plasmatische universums

Wanneer we door de ruimte reizen, zullen we plasma-universums tegenkomen; universums die op plasmaniveau worden gecreëerd zonder enige tastbaarheid. De interactie tussen hen en ons ruimteschip of onze Ziel kan echter de lokale omgeving veranderen (traagheid) wat kan leiden tot de plotselinge zichtbaarheid van het materieniveau.

Creatie van materie

Alle materie wordt gecreëerd door de volgende volgorde:

 1. Twee of meer plasma werken samen en creëren zo een nieuw plasma in een tweelingconstellatie.

 2. Omdat deze twee verschillende veldsterktes hebben, zal de een de ander voeden terwijl beide interageren met de velden van de omgeving .

 3. Het moment waarop de zwakkere een niveau bereikt dat laag genoeg is om te condenseren tot materie. Binnen het gegeven traagheidsveld van de omgeving zal dit plasma condenseren tot 3 deeltjes op het materievlak: proton, elektron en neutron.

Veranderingen in het omgevingsveld kunnen er ook voor zorgen dat de vrije neutronen in grotere atomen zich splitsen in een ander proton en een elektron. Dit kan leiden tot het ontstaan ​​van nieuwe materialen zowel aan de kant van de nieuw gecreëerde protonen en elektronen maar ook aan de kant van de grotere atomen die veranderd zijn door één neutron “los te laten” . De gele pijlen vertegenwoordigen de fundamentele plasmastralen , die elk materiaal of elke levensvorm kunnen genereren. Het lijkt erop dat deze fundamentele stralen zijn wat Grigor i Bio- signalen noemt .

Stralen die door het universum reizen , worden onderweg aangetrokken door vergelijkbare velden op het traagheids(materie-)niveau; dit is de reden waarom bijvoorbeeld goud of andere mineralen zich in coherente lagen in de aardkorst afzetten en niet overal als poederdeeltjes worden verspreid. Daarom vormen zich ook wolken en zien we niet alleen mist.

Deze processen voor het creëren van materie worden geïnitieerd door de kleinste veranderingen in de Magrav-velden van de omgeving. Hierbij kan het Corona virus een rol spelen ; hij is een milieu-entiteit geworden die in wisselwerking staat met het magnetische veld van de aarde. Deze interactie verandert de traagheid van de aarde, waardoor de mogelijkheden van nieuwe materialen of levensvormen ontstaan.

Veranderingen in de omgeving triggeren het genereren van materialen. Deze kennis kunnen we gebruiken om elke ziekte snel, volledig en duurzaam te verwerken :

De UEU zal bijvoorbeeld een evenwichtige veldconditie creëren tussen de Ziel en de geest van de persoon die de eenheid betreedt. Op deze manier worden alle functies van lichaam en geest genormaliseerd; het lichaam als de materiële kopie zal weer identiek worden aan het originele prototype dat bestaat op het fundamentele of zielsniveau. Deze verandering kan permanent zijn, aangezien de ziel-lichaam-alliantie meteen van start gaat; tijdelijk elk tegenstrijdig effect van de geest deactiveren. Aangezien dit proces gepaard gaat met gelukzalige gevoelens van welzijn, lijkt het onwaarschijnlijk dat de geest later alles zal herstellen en alles weer zal terugbrengen tot de toestand van lijden.

Waar kwam het eerste veld vandaan?

Als alle plasma, alle velden worden gecreëerd door de interactie van andere velden, waar kwam dan het eerste veld vandaan?

Dit is wat M. Keshe antwoordde: “Het eerste veld is gecreëerd uit het niets door de interactie van geen enkele dimensie. Dit is de essentie van de Schepping van de Schepper. Tegelijkertijd leidde de eerste interactie die tot stand is gekomen tot de schepping van de Schepper.

De Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt, vooral in de vorm van het oneindigheidssymbool, is een metafoor voor eeuwigheid, oneindigheid of eindeloze schepping.

Als je de zin ‘Ik heb de mens gemaakt naar het beeld van mezelf’ hoort, omvat het alles, alles is gemaakt naar het beeld van de Schepper. M. Keshe

De vraag wordt gepositioneerd op het materieniveau, waar continuïteit is van lineaire tijd en waar causaliteit kan zijn. Tegenwoordig denken we altijd dat alles een oorzaak of een bron moet hebben waar het vandaan komt, anders zou het niet kunnen bestaan.

De vragen veranderen van vorm en betekenis als we bedenken dat alles voortdurend wordt gecreëerd door de prachtige co-creatie van de mens en de Schepper. En we kunnen verder bedenken dat de Schepper eeuwig is en dat wij eeuwig zijn; en verder kunnen we de eeuwigheid overdragen aan de hele schepping. Dan zien we dat de hele schepping eeuwig is en dat we ons niet druk hoeven te maken over hoe iets tot stand is gekomen, want alles is er vanaf het begin geweest .


Hebben we een ruimtepak nodig ?

Veel mensen zijn bang dat ze niet kunnen overleven in de ruimte zonder ruimtepak of enige andere vorm van bescherming. Om de angst te overwinnen, moeten we begrijpen dat het centrum van ons leven de ziel is, die niet kan sterven en die een perfect lichaam kan creëren voor elke omgeving die we willen verkennen of waarvan we willen genieten.

Wij zijn een plasma; ons bestaan ​​kan gezien worden als een spiraal. De plasmawetenschap gebruikt de spiraal om iets in zijn plasmatoestand te beschrijven. Afhankelijk van op welk punt van de spiraal we ons bevinden, zullen we er anders uitzien en een andere veldsterkte hebben. We kunnen ons dus aanpassen aan verschillende situaties door de veldsterkte van ons uiterlijk te kiezen. In de afbeelding rechts kunnen we een fysiek lichaam zijn, of een tussenvorm, of een licht en in het midden zijn we pure Ziel zonder enige tastbaarheid.

Op elke positie op de spiraal nemen we op wat we nodig hebben uit de omgeving waarin we ons bevinden. En volgens die energie manifesteren we ons op dat niveau.

En nogmaals, het is niet onze geest of onze persoonlijkheid met onze wil die dit aankan; alleen onze Ziel kan dat. Om haar in staat te stellen het te doen, moeten we haar volledig vertrouwen. Ze kan ons uiterlijk 17x/sec veranderen. Maar als we in de ruimte zijn en onze Ziel niet vertrouwen, zal ons lichaam onze (verkeerde) overtuigingen volgen, zal ons lichaam zich niet aanpassen en kunnen we misschien niet overleven.

Onze huidige situatie met onze ongestructureerde geest is te vergelijken met een auto: de mechanische en elektrische uitrusting is het lichaam. Als we het contact aanzetten, wordt het elektronische systeem geactiveerd; dit is te vergelijken met de geest. En degene die de sleutel omdraait, wij, wij vertegenwoordigen de Ziel. Hoewel onze geest ongestructureerd is, is het net alsof het elektronische besturingssysteem van de auto de rol van bestuurder (wij) op zich neemt en we geen manier hebben om de auto te laten rijden zoals we willen. Het besturingssysteem gehoorzaamt ons niet…


Magnetische afscherming

De ruimtetechnologie moet snelle en efficiënte oplossingen voor virussen ontwikkelen, want in de ruimte reizen de virus-energiepakketten als magnetische stralen, ongehinderd door wat dan ook en ze kunnen zo sterk zijn dat ze (zwakkere!) Zielen kunnen oplossen als suiker in water. De oplossing voor deze dreiging is een magnetische afscherming – vergelijkbaar met Tom Salas’ bescherming van het huis van zijn moeder tegen orkaan Maria.

En natuurlijk, hoe meer we onze geest structureren, hoe dichter we bij onze Ziel komen, hoe efficiënter de natuurlijke magnetische afscherming van ons lichaam zal zijn. De plasma-afscherming van Tom Salas heeft bewezen dat als we een plasmaveld kunnen creëren dat aanzienlijk sterker is dan de veldkracht van de dreiging (orkaan, virus, alles), de laatste geen interactie kan hebben met ons veld en er “dwars doorheen zal gaan” . Meer over dit onderwerp kunt u lezen in het hoofdartikel van dit nummer: Lichaam en ziel

De apparatuur die op de Expo wordt getoond, wordt ook gebruikt voor continu onderzoek en ontwikkeling ter plaatse. Dr. Klaus vertelde over ervaringen die in de Expo-hal zijn opgedaan met één reactor van het systeem, die door M. Keshe is geladen voor het Light Dome-experiment: op een gegeven moment sprong het magnetisch veld-luidsprekersysteem op tafel en werd de communicatie afwisselend onderbroken afstanden van de reactor; zelfs als de reactor werd uitgeschakeld, ging het effect door – alsof de reactor besliste wanneer hij aan en uit ging.

Een “kleine” zorg is dat een van de belangrijkste Oostenrijkse radiostations aan de overkant van de expo ligt; dus het inschakelen van de nieuwe reactoren kan de radio-emissies van dat station temperen of blokkeren.

Er is ook een nieuwe toevoeging aan de Peace Enforcement Technology, die de Amerikaanse drone en het oorlogsschip veroverde: de technologie heeft nu de wens voor vrede ingebed. Dat betekent dat commerciële schepen de blokkadekoepel ongehinderd zullen passeren terwijl oorlogsschepen, die de intentie tot geweld hebben, worden geblokkeerd en geremd in hun functionaliteit.

Lift en vlucht

Het UEU-systeem staat op het punt van de grond te komen; het kan worden geprogrammeerd om volledig in de plasmatoestand te vliegen; wat betekent energetisch boven/voorbij de materietoestand, zodat het systeem letterlijk door de staal- en glasconstructie van het expogebouw kon vliegen zonder enige schade aan te richten.

Het laden van het systeem gebeurt met kosmische stralen en plasma’s, die enorm veel krachtiger zijn dan “materieel geproduceerde GaNS’en”. Ze werken alleen in een vreedzame toestand; daarom hebben de systemen de Wish for Peace van Ella ingebed.

De systemen worden zeer getest op hun effecten op ons, mensen: op onze lichamelijkheid en onze emoties. De Soul Travel Technology werkt volledig op de wens en het begrip van de Man (zoals uitgelegd in 345: als je het ziet, bereik je het).

Nog een belangrijk punt met betrekking tot ruimtereizen: als we, laten we zeggen, naar een andere melkweg willen gaan, moet de ziel van deze melkweg onze komst accepteren, ze moet het idee leuk vinden om met ons om te gaan. Dit is weer een facet van de eerste vereiste, oftewel de 1e wet van PlasmoDynamics: we moeten onszelf in de zwakkere positie plaatsen en met liefde en zorg vragen of we welkom zijn. Aan de andere kant weten we wel dat elke andere entiteit, levend in het Universele Principe, ons zal verwelkomen als een moeder haar enig kind!

In dezelfde context legde M. Keshe uit dat portalen en wormgaten voor ruimtereizen niet bestaan; ze zijn niet echt en ze zijn ook niet nodig – omdat we met onze ziel vrij zijn om door het universum te reizen.

In het bovenste deel van de afbeelding zouden we conventioneel van de aarde naar Venus reizen, naar Alpha Centauri, dan naar de Pleiaden en naar de planeet Zeus en uiteindelijk weer thuiskomen.

Soul-Travel vindt eigenlijk plaats op het fundamentele niveau (plasmaniveau), waar geen ruimte of tijd is. We kunnen ons dit voorstellen alsof alles wat we in de bovenste afbeelding zien, in een enkele stip wordt gepropt; een singulariteit. En met onze Ziel zitten we ook in deze stip.

Wanneer we in deze context reizen, kijken we, in plaats van van de ene plaats naar de andere te gaan, als het ware naar een ander aspect van dezelfde singulariteit en hop! daar zijn we.

Hoe ademen we in de ruimte?

In ons aardse leven ademen we zuurstof in via de longen die de energie van de zuurstof in de bloedbaan verspreiden, die het transporteert naar de cellen waar het nodig is. Dit is wat je ziet aan de linkerkant van de afbeelding.

Een beter begrip van de werking van een levend lichaam vertelt ons dat we stikstof inademen op het plasmaniveau dat dissocieert in koolstof en waterstof in de longen; van daaruit diffundeert de energie van de waterstof in plasmatoestand door de longblaasjes van de longen naar het lymfe- en bloedsysteem naar de verschillende plekken in het lichaam waar het nodig is. Op de plaats van vraag wordt de plasmatische waterstof weer omgezet in te gebruiken energie in de materietoestand (ADP). Dit wordt weergegeven in het midden van de afbeelding.

De UEU is in staat om de energie die een cel of orgaan nodig heeft rechtstreeks naar die plek te brengen, waardoor alle transmutatie- en transportprocessen overbodig worden. De UEU produceert alle vormen van energie die de mens nodig heeft, zodat zijn lichaam/geest-systeem op elk moment kan kiezen wat het nodig heeft. Het spreekt voor zich dat op deze manier alles wat nodig is om het lichaam te herstellen (ongeval/ziekte) ook wordt geleverd – terwijl we slapen. Dit wordt gesymboliseerd aan de rechterkant van de afbeelding.


Reis naar de maan

De Keshe Foundation kondigde het eerste ruimteschipproject aan met medewerking van de Chinese regering om in de komende weken naar de maan te gaan. Na de eerste succesvolle proef komt er nog een reis waarbij alle naties kunnen kiezen wie ze als hun vertegenwoordiger naar de maan willen sturen. De enige uitgesloten regering is België – niet het volk maar de regering.

Er zullen veel gevolgen zijn voor de toekomst of de mensheid.

Materiële gevolgen

Als we via onze ziel in 15 minuten naar de maan kunnen reizen, dan is het natuurlijk mogelijk om in 5 minuten van Peking naar Washington te reizen zonder een grens over te steken… in de nasleep worden de regeringen geconfronteerd met het probleem dat grenzen en paspoorten onoplettend. Zelfs hun definitie door middel van geografische grenzen wordt irrelevant. De ‘Great Wall’ van Donald Trump is dus al niet meer de moeite waard om over te praten.

De voormalige naties zullen moeten ontbinden en zichzelf opnieuw moeten integreren in een One World Council. En aangezien er geen geografische definities van naties meer zullen zijn, zal deze categorie worden vervangen door de gesproken talen. Zo zullen bijvoorbeeld de VS, Engeland, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië worden gereorganiseerd in de sectie Engels van de Wereldraad.

Na de eerste succesvolle lancering heeft de Keshe Foundation alle regeringen 2-4 maanden de tijd gegeven om van hun grenzen af ​​te komen en zich te integreren in de One Nation Council.

Maar niet alleen dat, alle conventionele reizen en verzending van dingen zullen ook een revolutie teweegbrengen – wie wil er nu 3 uur in de rij staan ​​voor check-in, veiligheids- en paspoortcontroles en dan 20 uur meer uitgeven voor wat er in 5 minuten kan worden gedaan? ?!

Deze ontwikkeling maakt hele industrieën (vliegtuigen, schepen, vrachtwagens, ‘homeland security’ enz.) overbodig; en bijgevolg moeten we manieren vinden om de bevrijde beroepsbevolking naar nieuwe beroepen te kanaliseren zonder de economie en sociale structuren van de naties te veel te belasten.

Spirituele gevolgen

Reizen door de ruimte met de nieuwe plasmatechnologie gebeurt op een manier dat elke passagier de piloot moet vertrouwen, zijn ziel moet geven aan de ziel van de piloot, zodat iedereen als één kan bewegen. In zekere zin hebben we dat altijd al gedaan, als je met een conventioneel vliegtuig reist, vertrouw je je leven in de handen van de piloot. Voor reizende piloten is dat oké, maar hoe zit het met de politieke piloten? In veel gevallen is ons vertrouwen geschonden. We moeten dus opnieuw leren vertrouwen. Hoe weten we wie we kunnen vertrouwen?

Dat is de grote vraag! Het heeft waarschijnlijk twee mogelijke antwoorden:

 • Vertrouwen is in werkelijkheid geen transitief woord; vertrouwen heeft geen doel. Het is niet belangrijk wie of wat u vertrouwt – het is belangrijk dat u vertrouwt. Periode. U kunt misschien begrijpen dat het uw vermogen om te vertrouwen is dat u niet-misbruikbaar maakt. Je vertrouwt op je leven, je vertrouwt op je Ziel en je volgt haar pad omdat het goed voelt.
 • Wanneer je het contact en de intimiteit met je eigen Ziel ontwikkelt, verscherp je je gevoelens. Je herinnert je dat het de gevoelens en emoties zijn die onze innerlijke GPS zijn. Onze emoties zijn de indicator of we wel of niet in lijn zijn met onze Ziel. En hoe meer we op één lijn zitten, hoe meer we andere Zielen kunnen zien; hoe meer we de echte bedoeling ‘achter het masker’ van schijn kunnen zien.

Ziel Ruimtevlucht

Door onze ziel de ruimte in reizen lijkt tegelijkertijd gemakkelijker dan reizen met welke machine dan ook; aan de andere kant lijkt het onmogelijk omdat we geen idee hebben hoe we onze ziel daarvoor moeten ‘gebruiken’. En daar zit precies het probleem: uit gewoonte willen we onze ziel gebruiken als een auto. Maar we vergeten totaal dat de Ziel het Principe is en dat wij als lichaam of als persoonlijkheid (geest) slechts tijdelijke materietoestanden van de Ziel zijn. We hebben onze identificatie eigenlijk verkeerd: we zijn Ziel en niet het lichaam, noch de geest. Er is dus geen sprake van het gebruik van de ziel. We moeten liever een manier vinden om de Ziel te bevrijden van de gebondenheid in de materiële wereld waar we haar de afgelopen 8.000 jaar hebben vastgehouden. Met andere woorden, we moeten de manier vinden om de Ziel te zijn en niet het materiële lichaam.

We kunnen de ziel eigenlijk vergelijken met een vogel in een kooi; de spirituele ziel zit gevangen en opgesloten in een materiële kooi. Natuurlijk kunnen we gewoon wachten op onze dood, op het moment waarop de kooi opengaat en uiteenvalt om de ziel te bevrijden? Of kunnen we de ziel vertrouwen en de deur van de kooi openen, zodat de vogel overdag vrij kan vliegen, wetende dat hij ‘s avonds weer in de kooi komt. In de sfeer van vertrouwen wordt de kooi een thuis en kan de deur open blijven staan, zodat de Zielenvogel naar buiten kan gaan zoals hij voelt en altijd weer naar binnen kan komen.

Om onze ziel te kunnen vertrouwen, moeten we ons zelf vertrouwen, omdat ons zelf de ziel is en niet het lichaam of de geest. Daarom is het voor ons noodzakelijk om ons zelf los te maken van het lichaam en de geest om onszelf zo te kunnen zien als onze Ziel. De meest praktische manier – naar mijn ervaring – om die toestand te bereiken, is voorgesteld door OSHO: wees altijd de toeschouwer; zelfs als je merkt dat je geïdentificeerd bent, kom dan terug naar de toeschouwer… en langzaam gaat de deur van de kooi open en de kooi verdwijnt.

In de context van ruimtevaart stelt de huidige leer van de KF twee mogelijke oplossingen voor:

 • Om de Soul-bird te bevrijden en te reizen door het lichaam tijdelijk op te schorten
 • Om een ​​soort machines te blijven gebruiken en te bewegen door de kooi te dragen

De Soul-leringen die hier worden aangeboden, gaan over veel meer dan alleen verschillende methoden om de ruimte in te reizen; ze gaan eigenlijk over verschillende manieren waarop we onze aard en ons potentieel kunnen begrijpen om te doen en te krijgen wat we maar willen. En dit gebeurt natuurlijk binnen het ethos van het Universele Principe:

Laat wat je ook doet, voor het algemeen welzijn zijn
=
we zijn hier om te dienen en niet om gediend te worden

En onthoud; wanneer de Zielen zich opgesloten voelen en haar mogelijkheden afgesneden, zal ze rebelleren, ze zal haar punt heel duidelijk maken – eerst zal ze je negatieve emoties bezorgen; dan zie je fysieke aandoeningen zoals ongelukken of ziektes. Dit is allemaal je Ziel die je probeert te vertellen dat je op het verkeerde spoor zit.

In de medische leringen is vaak gezegd dat we het lichaam tot een bloedzuiger op de ziel hebben gemaakt; een bloedzuiger is net als een gewicht van 200 pond (uit angst!) op je leggen – hoe kun je hiermee vliegen?

Er zijn twee manieren om van het gewicht af te komen:

 1. Verhef je ziel
  door haar zo goed te begrijpen dat het gewicht er niet meer toe doet – dat komt overeen met de manier voorgesteld door Boeddha of Osho: begrijp dat je niet het lichaam bent en niet de geest (zie afbeelding aan het begin van deze artikel) maar puur bewustzijn.
 2. De collectieve benadering
  Er zijn gezinnen en koppels enz. die de Zielslering omarmen en ze zijn heel erg met elkaar verbonden als een groep. Dus worden ze clusters die een supersterk magrav-veld genereren dat steeds meer mensen naar het begrip van de Ziel zal trekken – dit creëert het pad voor het fenomeen van 100 apen.
  Parallel daaraan werkt de KF intensief samen met regeringen, volledig onder het ethos van 1 Nation 1 World 1 Race for Peace. Regeringen vertegenwoordigen het volk of, met andere woorden, mensen zijn verenigd en vertegenwoordigd onder regeringen. Dat is een feit – leuk vinden of niet; en als een feit kan het worden gebruikt. Met andere woorden, de huidige Zeitgeist gebruikt de collectieve mechanismen om de verandering tot stand te brengen. Dit heeft hetzelfde aantrekkende clustereffect als de magnetische families.


In het verleden zijn er profeten van de ziel geweest zoals Christus, Mohammed, Boeddha, Krshna en er zijn profeten van het materiële vlak geweest zoals Tesla en Schauberger. Omdat de Plasmawetenschap het materiële rijk herenigt met het spirituele rijk, gaan we tegelijkertijd in twee richtingen vooruit, omdat we één zijn, lichaam en ziel.

Afhankelijk van je begrip, kun je jezelf voeden, je energie krijgen en reizen met fysieke middelen; of je kunt verschillende plasma-apparaten gebruiken om de magrav-velden te creëren die alles creëren wat je nodig hebt om jezelf te voeden, energie te geven en te reizen; of je kunt je behoeften rechtstreeks vanuit je Ziel bevredigen zonder enige tussenpersoon.

Onthoud ook dat de zielenleringen van M.Keshe onder dezelfde beperkingen vallen als de leringen van Boeddha, Jezus en de rest: ze zullen de taal kiezen die door het publiek kan worden begrepen. En gelukkig kunnen al degenen die de totaliteit van begrip dragen, praten op een manier die tegelijkertijd kan worden begrepen door mensen met verschillende niveaus van begrip!


Ruimtevlucht en reddingslijn

We kunnen reactoren en Magravs gebruiken om ons te helpen grote afstanden in het heelal te overbruggen, maar we moeten ze verbinden met de magnetische velden van het heelal. In de conventionele ruimtevaart volgden we tot nu toe het paradigma dat we gebonden zijn aan de zwaartekracht van de aarde; en we moeten een grotere stuwkracht in onze raketten creëren om de zwaartekracht te overwinnen en verder te gaan. In het begin van de plasmatechnologie volgden we hetzelfde paradigma, waarbij we probeerden reactoren te creëren die meer vermogen vrijgeven dan de zwaartekracht.

Als we met magneten spelen, zien we dat bijvoorbeeld twee magneten gemakkelijk kunnen worden verplaatst zolang ze elkaar niet raken. Zolang ze elkaar niet raken, zijn hun interacties dynamisch, ze zijn in de stroom, beweeglijk; zodra ze fysiek aan elkaar kleven, bevriest hun interactie als het ware, wordt statisch. We moeten leren en onze technologie aanpassen aan hoe het universum werkt, niet aan hoe we gewend zijn dingen te doen!

Met betrekking tot ruimtevluchten hebben we twee opties:

 • Of we vechten tegen de zwaartekracht van de aarde om deze te overwinnen en vliegen.
 • Of
  we laten de zwaartekracht zijn zoals die is en gebruiken liever de magnetische aantrekkingskracht die komt van de plek waar we heen willen.
 • Maar
  misschien moeten we niet
  vechten tegen de maggravische krachten waaraan we gehecht zijn,omdathenleven,omdatze onze ‘reddingslijn’zijn, de planeet Aarde, houdt ons verbonden, zodat we terug kunnen komen. Het werkt op een manier zoals een bungee-touw.

Dus de beste manier zou zijn om onze levenslijn, de zwaartekrachtverbinding met Moeder Aarde te bewaken en de magnetische aantrekkingskracht van de bestemming te gebruiken om te reizen. Dit betekent dat we door de ruimte reizen door middel van magrav-positionering. Magrav-positionering vereist dat we twee dingen kunnen doen:

 1. We moeten de magrav-doelcoördinaten vaststellen, een bepaalde veldsterkte die overeenkomt met de magnetische zwaartekrachtveldsterkte van het punt in de ruimte waar we heen willen. Elk punt in het heelal heeft zijn eigen specifieke magnetische veldsterkte, zijn signatuur, zijn coördinaten.
  Met
  plasma kunnen we dit; we kunnen bijvoorbeeld een bepaalde GaNS van een gedefinieerde veldsterkte creëren . Herinner je je het spiraalvormige beeld van GaNS, waar hoe dichter we bij het centrum komen, hoe sterker het veld is? We moeten dus de juiste plek op de spiraal kiezen om de juiste plasmasterkte te krijgen.De spectrale analyse van GaNS-CO2 toonde aan dat het vrijwel elk element in het zonnestelsel bevat. We moeten dus uitzoeken hoe we de juiste component, het juiste plasma of de juiste veldsterkte kunnen kiezen.
 2. Tegelijkertijd moeten we aardse energie ( gebaseerd op CH12) kunnen omzetten in universele energie ( gebaseerd op CH14). Beide zijn opgenomen in deuterium (H2) dat CH3, CH12 (aardse koolstof die de brandstof voor aardse snelheid kan zijn) en CH14 (universele koolstof die de brandstof voor universele snelheid kan zijn) bevat. De normaal zwarte H2 springt soms spontaan naar een andere kleur (roodachtig of oranje) wat de verandering in element aangeeft (van H2 naar C14). Het middel om de flip naar believen uit te lokken, staat bekend als de magnetische veldsterktedruk .

Herinner je je het ongeluk met het Chinese vluchtsysteem dat een toeslag en een stroomstoring in de hele stad veroorzaakte? Het ongeval werd veroorzaakt doordat de bliksem van een huidige onweersbui in het gebied ervoor zorgde dat de GaNS te snel naar een ander energieniveau omsloeg. De plotselinge golf van energie kon niet worden opgevangen door het reactorsysteem en kwam meteen vrij en dit veroorzaakte de stroomstoring. Het onweer zou het ongeval kunnen veroorzaken omdat de bliksem en de regen dezelfde aminozuurvingerafdruk droegen als de GaNS; dus toen de twee energieën elkaar ontmoetten, bouwden ze kracht op en gaven ze deze vrij.

Wat daar als een ongeluk gebeurde, zou kunnen worden gebruikt om een ​​onbeperkte energievoorziening te creëren.

Maar hoe draaien we de GaNS-krachten om? M.Keshe zei dat we dit sowieso al doen; ons lichaam is de beste reactor van het magrav-systeem dat er bestaat! Als we bijvoorbeeld ademen, nemen we universele velden in. Niet allemaal, omdat we alleen die behouden die we nodig hebben bij elke ademhaling die we in de plasmatische toestand nemen. We weten dat onze ademhaling en het plasmatische filteren van wat we nodig hebben, niet door onze wil wordt gedaan – het gebeurt gewoon, ons lichaam weet heel goed hoe het dit moet doen. We kunnen er 100% op vertrouwen.

We hebben geleerd dat onze ogen zijn gemaakt van aminozuren (COHN); daarom kunnen we alleen dingen zien die op aminozuren zijn gebaseerd (bovenste afbeelding) . Als we de aminozuurstructuur van onze ogen veranderen van COHN naar COHZ, dan zien we alleen de structuren die op dit type aminozuren zijn gebaseerd (onderste afbeelding) . Dat betekent dat zodra je een ster kunt zien, je er al op hebt afgestemd; je hebt een verbinding tot stand gebracht om daar onmiddellijk heen te gaan!

Ons fysieke oog ziet een ster aan de hemel en de Ziel ziet andere Zielen op die ster en de Ziel van de ster. De informatie die door het oog wordt ontvangen, hoeft niet te worden getranscribeerd om door de ziel te worden ontvangen , omdat beide hetzelfde kanaal gebruiken. Het oog blijft naar het licht van de ster kijken en de Ziel communiceert al met een ziel op die ster – tegelijkertijd . Omdat we ervoor kiezen om alleen door de fysieke ogen te kijken, waarbij we de informatie en gemeenschap van de Ziel volledig missen !

Oké, dus hoe kunnen we overschakelen van de fysieke ogen naar het oog van de ziel?

Nou… hoe communiceert een moeder met het ongeboren kind in haar? Ze voelt de behoeften van het kind als haar eigen behoeften, omdat het kind in haar zit; haar zelf, haar ik is zo groot dat het de baby omvat . En de link van communicatie is natuurlijk liefde. Dat is misschien de reden waarom een ​​moeder die een kind dat in haar groeit niet kan accepteren , niet kan communiceren, niet weet wat het kind nodig heeft en het kind kan sterven in de baarmoeder, of geboren wordt met gebreken, of te vroeg of te laat?

Laten we teruggaan naar de ruimtevaart: hier zijn wij de baby en het universum is de moeder. We willen naar een bepaalde plek, de universele moeder weet precies wat ze moet doen om ons daar te krijgen. Net zoals ons lichaam precies weet hoe het de juiste elementen uit de lucht die we inademen moet filteren. Als we het volste vertrouwen in haar kunnen krijgen, hop dan ! we zijn waar we willen zijn! Het is dus onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen die het werk voor ons doen. Verliefd worden op wat is, is de enige manier om naar het niveau van gemeenschap te gaan en meteen alles te hebben wat je wilt.

Hoe verliefd te worden?

Dat is makkelijk, herinner je het gevoel toen je verliefd was en handel ernaar, leef het – zonder enige reden, gewoon voor de lol. Doe alle dingen die je deed toen je verliefd was.

Het vermogen om vrij door de uitgestrektheid van de Ruimte te reizen, is nauw verbonden met onze acceptatie in de Universele Gemeenschap. Tot nu toe zijn we beperkt tot de velden van onze planeet Aarde. Tot nu toe waren we embryo’s in haar baarmoeder. Nu is de mensheid volwassen genoeg dat Moeder Aarde haar vrije doorgang zal geven om geboren te worden in de Universele Gemeenschap . In deze context is M.Keshe de vroedvrouw voor de hele mensheid en zijn leringen geven ons de middelen om deze geboorte in de Universele Gemeenschap zo gemakkelijk en vreugdevol mogelijk te maken!

Bedankt M.Keshe!


Voorstellen

… wanneer we allemaal naar de ruimte kunnen gaan en daar vrij kunnen reizen, is het heel goed mogelijk dat de reizigers schoonheid zullen zien die ze nog nooit eerder hebben gezien en een mate van vrijheid zullen ervaren die ze nog nooit eerder hebben ervaren. Dat betekent dat velen zullen gaan en het uitzicht zal terugkeren naar de Planeet Aarde.

Wat kan resulteren is een zware ontvolking van de blauwe planeet; en een gepolariseerde ontvolking als zodanig. Met andere woorden, de emigratie van de intelligentsia uit Afrika of Quebec zal een wereldwijd fenomeen worden: de ongeschoolden zullen grotendeels achterblijven. Daarom is er een grote behoefte om het onderwijs snel uit te breiden om veel grotere delen van de bevolking te bereiken.

Momenteel (juli 2018) werken 7 landen samen met de Keshe Foundation zonder voorlopig naar de beurs te gaan. Onder hen staat China op het punt om het meer geavanceerde ruimteschip/oasis-systeem/generator te creëren – als een niet-fysiek systeem waar er enkele fysieke componenten kunnen zijn om ons begrip te vergemakkelijken…


Eigenaardigheden in de ruimte

Hier is nog een ander effect dat ruimtereizen op ons lichaam zal hebben: als we door de ruimte reizen, worden we direct gevoed door plasmatische energie – als gevolg daarvan zal ons spijsverteringssysteem zich terugtrekken en verdwijnen, omdat het niet nodig is en niet wordt gebruikt.

Hetzelfde zal met onze ogen gebeuren, want de echte schoonheid in de ruimte wordt niet gezien door onze fysieke ogen, maar door de ogen van onze ziel… dus onze ogen zullen ook verdwijnen. Als je hebt gehoord over bijna-doodervaringen, dan weet je dat mensen op de operatietafel ‘sterven’, hun lichaam verlaten, alle levenstekenen stoppen en naar het plafond zweven vanwaar ze een afstandelijk zicht hebben op de artsen en verpleegsters die aan hun lichaam werken. Ook hier zien ze niet met hun fysieke ogen. We hebben eigenlijk onze fysieke ogen niet nodig om te zien.

Dus in de ruimte is alle lichamelijkheid opgeschort en ‘doen’ we alles door de kracht van onze ziel. Dit brengt ons terug bij de vraag: hoe komen we in onze ziel, zodat we van daaruit kunnen opereren in plaats van onze materiële middelen en gereedschappen? We komen daar wanneer we onze aandacht van het fysieke naar het vibrationele rijk kunnen verplaatsen. De wekelijkse toevoegingen van Abraham Hicks laten dit proces op een duidelijke en gemakkelijke manier zien.


Ziel Ruimtevaart

Je kunt vliegen zonder enige technische middelen, alleen door de kracht van je Ziel, als je weet hoe je je centrale energie naar binnen kunt trekken. Dat betekent hoe je elke cel van je lichaam terugtrekt om ze als een vorm van energie naar elk punt van bestemming over te brengen. Dit is niet nieuw, je systeem doet het de hele tijd: je eet materieel voedsel en het lichaam zet het om in energie; en dan – op het punt van behoefte – wordt de energie weer omgezet in materie.

U drinkt bijvoorbeeld een glas melk waar calcium (Ca) in zit. Het maagzuur scheidt het materiële Ca van het plasmatische Ca. Dit laatste wordt via het darmmembraan overgebracht naar de lymfe die het transporteert naar de plaats waar het nodig is: de botten. Op het punt van bestemming wordt het plasmatische Ca terug getransformeerd in de materietoestand om te worden afgezet in de botstructuur.

De overdracht van energie gaat altijd door verschil in veldsterkte: een sterker zwaartekracht-magnetisch veld voedt het zwakkere. Als bijvoorbeeld Ca door bepaalde botcellen nodig is, is hun Ca-veld zwakker en is de Ca in plasmavorm die aan het lichaam beschikbaar wordt gesteld sterker. Een sterker veld kan ook worden gecreëerd door GaNS-Patches in verschillende concentraties.

De bidirectionele transformatie – van materie naar GaNS naar materie – is de manier waarop ons lichaam zichzelf voedt; het is dezelfde manier waarop het zichzelf geneest; en dit is dezelfde manier waarop we naar Soul Travel gaan. De ‘beam me up Scotty’ illustreert vrij goed hoe het werkt. De lichaamscellen worden omgezet in energie/vorm, in een plasmatische toestand. In deze staat is er geen afstand en ook geen tijd; dus het energetische lichaam kan onmiddellijk worden verplaatst naar elke bestemming waar het opnieuw wordt gematerialiseerd.

Maar hoe doe ik dit?

Het is je misschien opgevallen dat de vitale functies van je lichaam niet worden gecontroleerd door de geest (anders zouden we nu waarschijnlijk allemaal dood zijn); de bidirectionele transformatie van voedsel gebeurt vanzelf. Het lichaam weet heel goed hoe het moet. Als we ons met uw controlerende geest, onze wil, in het proces zouden mengen, maken we er alleen maar een puinhoop van. We hebben geleerd dat alleen de inmenging van de geest in een overigens perfect werkend mechanisme disfunctionaliteiten, mislukkingen, ziekte en uiteindelijk de dood veroorzaakt. We moeten er dus volledig op vertrouwen dat ons lichaam en onze ziel perfect weten hoe ze moeten verteren, hoe ze moeten genezen, hoe ze moeten reizen; en als we geen weerstand bieden aan dit natuurlijke proces, kunnen we vliegen.

Het is zo eenvoudig.

Translate »