PRODUCTIE VAN GaNS BASISMATERIALEN – CO2, ZnO, CH3, CuO.

Standaard laboratoriumprocedure.

De term GaNS is een agroniem van de uitdrukking in het Engels, GAS in NANO STATE . Dit gas in de nanovaste toestand van materie vraagt ​​om een ​​precieze manier van afvangen met behulp van nanomaterialen.

De GaNS van een atoom vertegenwoordigt de driedimensionale vrije toestand van materie als gevolg van de interactie van zijn interne zwaartekrachtveld.

Een nieuwe staat van materie = PLASMA is het resultaat van de gravitationele magnetische velden die aan de basis liggen van de vorming van het GaNS-materiaal.

GaNS maken

– presentatie van de methode om de GaNS te maken, presentatie gemaakt door Tommy uit Texas en beargumenteerd, becommentarieerd en uitgelegd door de heer Mehran Tavakoli Keshe

  uit de workshop van knowledge seekers nr. 118 van 16 juni 2016

Voorbereiding van de benodigde materialen voor de productie van GaNS.

Om de Magravs-krachtbron te maken, zijn verschillende soorten GaNS nodig.

Afhankelijk van de versie kunnen dit zijn: GaNS van CO2 (kooldioxide), GaNS van ZnO (zinkoxide), GaNS van CH3 (methyl), GaNS van CuO (methaan).

Voor het verkrijgen van het GaNS-materiaal worden metalen platen/coils en gecoate nanoplaten/coils gebruikt, waarbij het van belang is dat deze platen/coils dezelfde vorm en afmeting hebben.

Het is noodzakelijk dat de metalen platen/spoelen alle reinigingsprocedures van de nanocoating doorlopen. Als ze geoxideerd zijn of verschillende metalen coatings hebben voor corrosiebescherming, wordt aangeraden dat we deze oppervlakkige staat volledig reinigen voordat we ze gebruiken bv. licht polijsten met een zeer fijn schurend oppervlak.

Aandacht! Bekras de oppervlakken van de metalen platen/spoelen niet!

Zo is het bij zinkplaten heel goed mogelijk dat deze bedekt zijn met titaniumoxide, een grijs-matte stof, die voorzichtig helemaal verwijderd moet worden.

Gegalvaniseerde staalplaten kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, omdat de oppervlakkige laag zink op het oppervlak erg nuttig is voor het proces waarin ze zullen worden gebruikt.

INTENTIE.

Je intentie tijdens de procedure is uiterst belangrijk gedurende het hele proces, omdat dit een effect zal hebben op het resultaat .

Het proces van het realiseren van de GaNS begint met het hardop uitspreken van de intentie, door de kracht van het Levende Woord, met open handpalmen in de richting van de reactor. Het gebruik van intentie bij de productie van nanomaterialen of GaNS is een eenvoudig en efficiënt proces dat resultaten oplevert in de gemaakte toepassingen.

Het Plasma Romania-team heeft een algoritme gemaakt voor de eerste stap bij het maken van nanomaterialen of GaNS, als volgt: “Ik ben de maker van dit materiaal en ik wil het gebruiken in de applicatie ……., vul in (gezondheid, energie etc)”, in Harmonie, Overvloed en Welvaart met de blauwe Levende Planeet Aarde. Bedankt!”


Vermeerderen van GaNS-productie.

De realisatie van GaNS is een langzaam proces dat voor langere tijd kan worden voortgezet.

Als we meer efficiëntie willen hebben, kunnen we voor hetzelfde type GaNS tegelijkertijd meerdere in serie geschakelde reactoren gebruiken, zodat we de hoeveelheid GaNS die we verzamelen kunnen vermeerderen. Als we een apparaat willen maken voor gezondheids-, voedsel-, landbouwtoepassingen of een Magravs-energie-eenheid met bepaalde soorten GaNS-materiaal, dan kun je de GaNS-reactoren in serie schakelen voor een hoger rendement.

 

Sommige onderzoekers proberen de productie van GaNS te versnellen door verschillende gelijkstroombronnen te introduceren die maximaal 1 volt en 30 mA genereren op het circuit tussen 2 metalen platen.

Deze oplossing is echter niet geïndiceerd, omdat het een elektrolyseproces in gang zet dat leidt tot de vorming van waardeloze metaaloxiden.

Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen!

Het apparaat waarin we de GaNS-materialen gaan bereiden, de GaNS-REACTOR, bestaat uit een plastic doos, enkele metalen platen en andere componenten, afhankelijk van het type GaNS dat wordt geproduceerd.

Het samenvoegen van twee reactoren waarin verschillende soorten GaNS worden geproduceerd, kan een “contaminatie”-fenomeen veroorzaken, wat de kwaliteit van de GaNS-materialen in gevaar brengt.

Daarom is het aan te raden dat je enkel dezelfde soort GaNS maakt als je dit tegelijk wilt doen. Wil je verschillende GaNS maken, zet de reactoren dan zeker een paar meter uit elkaar. Keshe raad aan dit zelfs tot 5 meter afstand te doen! De GaNs velden zijn zeer sterk en kunnen elkaar beïnvloeden.

We zullen het type GaNS dat we ermee hebben geproduceerd markeren op de plastic dozen (reactoren) en we zullen ze alleen gebruiken voor de realisatie van hetzelfde type GANS We gaan op dezelfde manier te werk met de metalen platen, met de gebruikte draden, met de LED en in het algemeen met alle materialen waaruit een GaNS-productiereactor bestaat. Sla dit dus netjes op onder de naam van de gemaakte GaNS.

Vergeet niet dat bij de realisatie van GaNS gebruik wordt gemaakt van plasmavelden, die op afstand een onzichtbare werking hebben en die de materialen waarmee ze in contact komen op subtiele wijze kunnen impregneren. Dit is ook de reden waarom sommige onderzoekers het “hergebruiken” vermijden. de materialen metaal (spoelen, verbindingsdraad) die werden gebruikt voor de constructie van een Magravs-eenheid die werd gedemonteerd. Houd hier dus ook rekening met elektrische beïnvloeding van computers, mobiele telefoons, internet en stopcontacten.

Waarschuwing!

Het GANS-materiaal is niet giftig, maar vanwege de enorme sterke energie kan dit een zeer zwaar verdovend  en verstorend effect  op het lichaam hebben. Raak de pure GaNS dus nooit aan, en neem het niet in. Gebruik altijd beschermende handschoenen. We gebruiken enkel het water dat er boven staat en dat helder is.

De procedure voor het verkrijgen van de GaNS van koolstofdioxide, CO2.

Deze methode leidt tot het verkrijgen van een mengsel van ongeveer 90% GaNS CO2 in wit crème kleur en 10% GaNS van zinkoxide, ZnO, in grijs-witte kleur.

Vereiste materialen:

– nano-gecoate koperen plaat, met afmetingen van ongeveer 10 x 10 cm en dikte van 0,4 – 1 mm.

Aandacht! Als we de nanocoating met de vlam zouden gebruiken, zal de nanolaag op het oppervlak van de koperplaat veel sneller worden verbruikt.

Als we de nanocoating met caustic soda gebruiken, moeten de nanocoated koperen platen zeer goed worden gewassen, minimaal 3 keer, door te spoelen in gedestilleerd water dat is verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 65 graden Celsius.

We gebruiken koperplaten met de hoogst mogelijke zuiverheid, bij voorkeur food grade koper, 99,97 – 99,99% zuiver.

– hoge zuiverheidszink plaat, circa 10 x 20 cm, dikte 0,4 – 1 mm.
– nano gecoat koperdraad, ongeveer 10 cm lang – 2 stuks
– koperdraad
– rode led
– kwaliteitsvolle kunststof container, met een minimum inhoud van 4 liter.
– gedestilleerd water.

Voorzichtig! We raden aan om bij alle nanocoating- of GaNS-productieprocedures gedestilleerd of gedemineraliseerd water met een zuiverheid tussen 1-4 ppm te gebruiken. De aanwezigheid van bepaalde onzuiverheden kan het proces van het correct maken van GaNS-achtige materialen in gevaar brengen. GaNS-onderzoekers hebben betere resultaten wanneer de reactoren worden blootgesteld aan een externe conditie hoger dan 18 graden.

Verduidelijkingen in de Realisatie van de CO2 GaNS.

Controleer de zuiverheid van je gedestilleerd water met behulp van een speciaal apparaat, een TDS-meter genaamd, die de ionenstroom in een oplossing meet en op basis van deze meting een waarde weergeeft die het totaal aan opgeloste vaste stoffen aangeeft in een oplossing, in PPM (parts per million). Een waarde van 1 ppm geeft bijvoorbeeld aan dat er één milligram anorganische vaste stoffen is opgelost in een hoeveelheid van 1 liter water. Hoe lager hoe beter.

Opgeloste organische vaste stoffen, zoals suiker, hebben geen invloed op de geleidbaarheid van een oplossing en kunnen daarom niet worden gemeten met een TDS-meter.

Gebruik minimaal 10 gram grof mijnzout, niet-gejodeerd en zonder toevoegingen (zoals antiklontermiddelen, etc.) die we op de levensmiddelenmarkt kunnen kopen per 100 ml gedestilleerd water. .

Het ideaal is een zout met zo min mogelijk onzuiverheden, toevoegingen of mineralen.

Voorzichtig! We gebruiken geen zeewater als zoutoplossing! 

BEREIDING VAN DE GaNS-REACTOR.

We kunnen de plastic doos voorlopig voorbereiden door een proces van behandeling van het materiaal, waardoor de doos de plasmavelden erin veel beter zal vangen, wat het directe effect zal hebben van een verhoogde efficiëntie bij de productie van GaNS.

Deze bewerking wordt als volgt uitgevoerd:

We plaatsen een kleine hoeveelheid bijtende soda (vaste korrels) op de bodem van de plastic doos en gieten er kokend water op totdat de doos de doos vult, op dezelfde manier als een normaal nanocoatingproces.

We doen de deksel op de doos en laten deze 1 dag zo staan, waarna we de natronloog verwijderen en de doos goed wassen met gedestilleerd water.

Een andere methode bestaat uit het gebruik van een kleine handmatige sproeier, die we vullen met de natronloog die overblijft na het nanocoatingproces van metalen materialen.

We spuiten deze oplossing goed op de binnenwanden van de doos, dan doen we het deksel op de doos en laten het 1 dag staan. Daarna spoelen we de doos goed af met gedestilleerd water. We zullen zien dat het uiterlijk van de wanden van de doos zal veranderen.

Vervolgens maken we de zoutoplossing voor de GaNS-reactor.

We lossen een deel van het zout op in gedestilleerd water en verkrijgen zo een zoutoplossing met een concentratie van 10%   (dat wil zeggen 10 gram zout per 100 ml.)

Om de ideale CO2-GaNS te verkrijgen, is het om een ​​hoeveelheid zout te gebruiken die gelijk is aan 3,5% van de hoeveelheid water die wordt gebruikt, en voor dit doel zullen we het zout nauwkeurig wegen met behulp van een zo nauwkeurig mogelijke weegschaal.

Eventueel kunnen we deze zoutoplossing door een kaasdoek filteren, om wat onzuiverheden uit het grove zout te verwijderen.

Leg een stuk aluminiumfolie op het werkvlak en plaatsen de plastic doos erop. We hangen de platen (die eerder voor dit doel werden geboord) verticaal, face to face, aan de zijkanten van de plastic container, met behulp van nano-gecoate koperdraden of plastic steunen.

Voorzichtig! De afstand tussen de 2 platen mag maximaal 3-5 cm zijn, het is noodzakelijk dat de metalen platen de bodem of de wanden van de plastic bak niet raken! Sinds kort wordt aanbevolen om het zoutgehalte in GaNS-reactoren te standaardiseren naar 10% en zelfs te experimenteren met het maken van GaNS zonder zout.

Nadat de platen zijn gepositioneerd en gefixeerd, zullen we  het bovenste deel met elkaar verbinden, met behulp van gecoate nano koperdraden.

Op het circuit tussen de 2 platen zullen we als volgt een kleine groeneLED in serie aansluiten:

* De anode van de led (+) die altijd het langste been van de groene led is, wordt verbonden met de gecoate nanokoperplaat (via een gecoate nanokoperdraad).

* De kathode van de (-) led, die altijd het kortere been van de groene led is, wordt verbonden met de zinken plaat (via een nano-gecoate koperdraad).

OPMERKING: Voor de productie van de GaNS die in de MAGRAVS-energie-eenheden wordt gebruikt, is de polariteit van de LED omgekeerd, dus de anode op de zinken plaat en de kathode op de nano-gecoate koperen plaat.

TIP! Naar aanleiding van de ervaringen met GaNS-reactoren kunnen verbindingen worden gemaakt tussen de metalen platen met houten takken, waarover een servet wordt gelegd dat in contact komt met de zoutoplossing. Dit soort GaNS is nuttig voor mensen met een vegetarisch en veganistisch dieet.

Houd rekening met de manier waarop we de nano-gecoate koperen plaat/spoel en de nano-gecoate koperdraden hebben ontladen, zodat we bij het aansluiten rekening houden met de plasmastroomrichting van de nano-gecoate koperen plaat (magnetische pool , + ) naar de zinken plaat (zwaartekrachtpool, – ).

Let erop dat we de nano-gecoate laag op de nano-gecoate draad of op de nano-gecoate koperen plaat niet krassen. We kunnen deze verbinding maken door een gat dat we in de koperen plaat te maken VOOR we de plaat gaan nano caoten. .

Als we deze verbindingen gemakkelijker willen maken, kunnen we in plaats van de draden door de speciaal gemaakte gaten in de metalen platen te winden, ze eraan vastmaken met behulp van in papier gewikkelde krokodillenklemmen (zorg dat de tanden van de krokodillenklemmen niet krassen op de oppervlakken met nanocoating), of met speciale plastic of houten clips.

GaNS-productie.

Voeg zout water toe aan de doos en dompel de nano koper- en zinkplaten erin op een afstand van 3-5 cm van elkaar, zodat ze 1-2 cm boven het wateroppervlak blijven. Zorg ervoor dat het water de verbindingen tussen de draden en de platen niet raakt. De GaNS van CO2 is al na een paar uur waar te nemen in de vorm van een grijs gekleurd neerslag.

VOORZICHTIG! we zullen het reactorvat niet afdekken! De oplossing in de reactor moet worden blootgesteld aan de lucht in de atmosfeer!

Als we GaNS opvangen gebruiken we een spuit zonder naald, waaraan we een rietje hebben bevestigd, om gemakkelijk de bodem van het vat te bereiken. Je kunt dit ook met een lange glazen pipet doen. Verzamel eerst de aminozuren die op de bovenlaag gevormd zijn. Het handigst werkt een kleine pipet.  Wanneer de aminozuren weg zijn is het tijd om de GaNS laag van de bodem te verzamelen.

Als we niet genoeg GaNS hebben gekregen, laten we de reactor werken en herhalen we het oogstproces totdat we de benodigde hoeveelheid hebben.

Naarmate het waterpeil in het vat daalt, vullen we het met zout water, met dezelfde zoutconcentratie die we vanaf het begin gebruikten.

Ook zal door de verdamping van het water in de reactor na verloop van tijd de zoutconcentratie toenemen en dit kan ertoe leiden dat het GaNS-generatieproces stopt. In deze situatie zal het nodig zijn om de oplossing in de reactor aan te vullen met gedestilleerd water , om het zoutgehalte in evenwicht te brengen.

Het is mogelijk dat het productieproces van GaNS CO2 op een gegeven moment erg vertraagt. Dit komt door de uitputting van zuurstof in het water in de reactor.In deze situatie is het noodzakelijk om het water in de reactor te vervangen door een nieuwe hoeveelheid zoet, zout water, of voor een hogere productie van GaNS, een zuurstofpomp (van aquarium) van zout water dat voor korte tijd aan staat, om de perfecte conditie te creëren voor de vorming van aminozuur op het oppervlak van het zoute water.

We zullen de zwarte nanolaag op de koperplaat nauwlettend in de gaten houden. Als de nanolaag is verbruikt, zullen koperoxidatieprocessen worden geactiveerd in contact met zout water en hierdoor zal de resulterende GaNS worden verontreinigd met koperoxide. We kunnen dit realiseren als hij de grijs-witte kleur niet meer zal hebben. In deze situatie kunnen we alleen deze GaNS weggooien( doet dit bv in een rivier of het riool, dan heeft het een goede functie)  en het proces opnieuw starten met een goed gecoate nanoplaat.

LET OP ! GaNS puur CO2-materiaal is crème van kleur.

Als we geen resultaten krijgen, zal het nodig zijn om de gecoate nanokoperplaat te vervangen door een nieuwe.

Het is noodzakelijk dat de vorming van GaNS niet het niveau van de metalen platen bereikt (het mag de metalen platen/spoelen niet raken), omdat deze snel zullen corroderen en de productie van GANS zal worden verontreinigd met metallisch koperoxide. we zullen de metalen platen op voldoende grote afstand van de bodem van de plastic doos ophangen.

Voorzichtig! Zowel gecoate nanoplaten als gecoate nanospoelen kunnen worden gebruikt in GaNS-reactoren, en hun positionering in de reactor is in het midden.

– de presentatie van het gebruik van de initiële kit uit 2014 voor het afvangen van CO2 uit de omgeving, en de omzetting ervan in gas in nano solid state of kortweg GaNS, presentatie gemaakt door de heer Armen Guloyan.

Nieuwe methoden voor GaNS-productie.

De heer MT Keshe raadt ons aan om bij het maken van de CO2-GaNS niet de platen erin te plaatsen, maar een systeem te creëren waarin beide platen, het nano-gecoate koper en het gewone zink, zich buiten de reactor bevinden. Het zal dus een GaNS van pure CO2 met een GRIJZE kleur produceren. Deze methode kan voor alle soorten GaNS worden gebruikt.

Wassen, gebruiken en bewaren van GaNS-materialen.

De eenmaal geoogste GaNS, als je het wilt gebruiken, moet dan heel goed van het zout worden gewassen, omdat het noodzakelijk is dat het zout in zijn samenstelling zo volledig mogelijk wordt verwijderd, willen we de verwachte resultaten krijgen.

Hiervoor mengen we de GaNS met gedestilleerd water, in een schone glazen bak, groot genoeg zodat de hoeveelheid gedestilleerd water minimaal 8 keer groter is dan de hoeveelheid GANS We sluiten de bak goed af en schudden hem. We laten de GaNS vervolgens 24 uur bezinken en nadat het op de bodem van de container is bezonken en het gedestilleerde water helder is, verwijderen we zoveel mogelijk water van het oppervlak. We herhalen de procedure minimaal 9 keer, tot 26 -30 wassen, waarbij elke keer een nieuwe hoeveelheid gedestilleerd water wordt gebruikt. Als het wassen niet grondig wordt gedaan, verstoort een zoutresidu (natriumchloride-NaCl), hoe klein het ook achterblijft in de GaNS, de gravtitationele magnetische velden.

Heb je een zout meter, dan is dit handig. meet het zoutgehalte en zorg dat het onder 0.51 zit. Dan smaakt je water niet zout meer.

Gebruik van GaNS-materiaal.

Na het wassen wordt het GaNS-neerslag beschouwd als een “batterij”-substantie die het gedestilleerde water hierboven informeert, dat bekend wordt als GaNS-plasmavloeistof. Dit heeft bijna dezelfde energetische eigenschappen heeft als het GaNS-materiaal (precipitaat), maar het kan niet worden vermenigvuldigd, omdat het informatie-eigenschappen heeft.

Het opvangen voor de gewenste toepassingen gebeurt met een plastic slang en met behulp van een spuit, die alleen voor dat type GaNS-materiaal zal worden gebruikt. Merk deze dus. Vul na gebruik de container waarin u GaNS heeft met gedestilleerd/gedemineraliseerd water en schud gedurende 3 minuten, en de verzameling wordt opnieuw gedaan na 24 uur, wanneer er geen suspensies van GaNS-materiaal in de GaNS-plasmavloeistof zijn..

Het aandeel van het informatieveld GaNS Plasma Liquid in drinkwater voor consumptie is 5 ml tot 500 ml en het aandeel GaNS-materiaal voor vermeerdering in gedestilleerd/gedemineraliseerd water is 1 ml tot 5 liter.

Voorzichtig! GaNS-materiaal dat wordt opgeslagen in de buurt van gebieden met elektrisch-magnetische velden (stopcontacten, elektrische apparaten, enz.) zal de energetisch-informatieve waarde ervan verminderen.

Voorzichtig! Als containers met vloeibaar plasma-GaNS van verschillende typen op korte afstand worden blootgesteld, werken ze op elkaar in en kunnen ze het niveau van het informatieveld waarin ze zich bevinden verminderen, dezelfde gevallen treden op als ze in de buurt van het GaNS-neerslag worden bewaard, daarom raden we deze stoffen zorgvuldig te oogsten en te gebruiken.

De aanbeveling van de Keshe Foundation is om het GaNS-neerslag en de GaNS-plasmavloeistof of -aminozuren in de kleinst mogelijke verhoudingen te gebruiken, in de orde van milligrammen en milliliters, omdat het niet-toxische nucleaire materialen zijn met zeer setrke energiekrachten. in alle toepassingen waarin deze stoffen worden gebruikt. Creëer  dynamisch informatief energetische velden in verhoudingen van 1/2 of 1/3, van sterk naar zwak. deze verdunningen gebruik je bijvoorbeeld in de patches waarbij ej altijd een zwakkere en een sterkere gebruikt.

Als het GaNS-materiaal niet wordt gebruikt in toepassingen, kan het worden bewaard in een container met de zoutoplossing uit de reactor, zonder te worden gewassen.

Maar ook kun je het bewaren na de wassingen  met gedestilleerd water.

Ten slotte slaan we de gewassen GaNS op in een nieuwe, schone glazen container (die nog niet eerder is gebruikt) in een ruimte waar geen elektrische kabels of elektrische apparatuur zijn,  we labelen dit en zetten er de oogstdatum  eop. Noteer in een document het batchnummer, datum, en manier van verkrijgen en zet je resultaten op de site van de Keshe Foundation; https://getuigenissen.keshefoundation.org/

Verificatie van GaNS-materialen.

De pure CO2 GaNS heeft een GRIJZE kleur, als het een andere kleur vertoont, betekent dit dat tijdens het maken van de GaNS het nanomateriaal op de gecoate nanokoperplaat loskwam en koperoxide vormde dat de zoutoplossing binnendrong. , de verkregen GANS is helaas aangetast en daarom zullen we deze weggooien, aangezien de kwaliteit van het aangetaste GaNS-materiaal gemakkelijk kan worden waargenomen door de kleur te volgen.

GaNS CO2 waargenomen onder een microscoop.

Een zeer goede manier om de zuiverheid van de verkregen GaNS CO2 te testen, is door een klein deel ervan te mengen in voedingsazijn of citroendruppels. Als de verkregen GaNS oplost in azijn, betekent dit dat we in werkelijkheid geen GaNS CO2 hebben gekregen, maar alleen wit zinkoxide. Een andere manier is om een ​​reageerbuis met GaNS CO2 minimaal 7 uur in de vriezer te leggen. Als de CO2 GaNS niet wordt ingevroren, dan hebben we een zuivere GaNS verkregen.

Een andere manier om het plasmaveld van het GaNS-neerslag te testen, is door een paar druppels op een textielmateriaal te doen, dat vervolgens boven een bak met water in de vriezer wordt blootgesteld, waar na 7 uur de plasmavelden worden bevroren.

Voorzichtig! Als we de led niet gebruiken en de 2 borden rechtstreeks verbinden via een gecoate nanodraad, krijgen we in de GaNS-reactor een mengsel van ongeveer 90% GaNS ZnO (zinkoxide) en 10% GaNS CO2. zal toenemen naarmate de platen verder uit elkaar staan ​​(+7 cm), en de kleur zal Wit zijn.

Toenemende zuiverheid – GaNS van GaNS.

Nadat het is gewassen en getest, kan de GaNS een hogere zuiverheid bereiken als hetzelfde type GaNS wordt gebruikt in 2 containers, in verhoudingen van 1 tot 3, en de verbinding tussen de 2 hermetisch afgesloten containers wordt gemaakt met een nanodraad die mag niet in aanraking komen met het GaNS-neerslag of de aansluiting kan worden gemaakt met een kunststof slang gevuld met GaNS Plasma Liquid.

( note redactie: Dit is voor mij nog onbekend en hier moet nog onderzoek naar gedaan worden)

GaNS maken van GaNS.

– de presentatie van de principes van het maken van de GaNS van andere eerder gemaakte GaNS, presentatie gemaakt door de heer Mehran Tavakoli Keshe.

– uittreksel uit de workshop kanker behandelen in ruil voor vrede van 27 april 2017 ( Bekijk in Youtube en klik op Engelstalige ondertiteling.)

 

– de presentatie van de methoden om de GaNS te maken van andere eerder gemaakte GaNS, presentatie gemaakt door de heer Mehran Tavakoli Keshe.
– uittreksel uit de workshop van kenniszoekers nr. 172 van 18 mei 2017 ( Bekijk in Youtube en klik op Engelstalige ondertiteling.)

Hoe GaNS te drogen.

GaNS kan in natte of vaste toestand worden gebruikt. Je kunt de GaNS opslaan in gedestilleerd water, het vochtig houden, of je kunt het uit het gedestilleerde water halen en het drogen tot een vast poeder, met verschillende plasma-energiewaarden.

Optioneel: het drogen van de GaNS met de ventilator kan.

Bij het drogen van de GaNS is het doel om het vocht op natuurlijke wijze gemakkelijk uit de GaNS te laten trekken.

Voorzichtig! De GaNS kan in geen geval worden gedroogd door het op een open vuur of op het fornuis te verwarmen. Hoe natuurlijker het droogproces, hoe beter.

Het is mogelijk om het droogproces te versnellen door de natte GaNS op een verwarmingsradiator te plaatsen of door de GaNS bij een lamp te plaatsen met een lamp die warmte produceert.

Als zich tijdens het droogproces kristallen vormen, geeft dit aan dat het GaNS tijdens het wasproces niet goed is gewassen.De kristallen zijn waarschijnlijk zoutkristallen. Tijdens het droogproces verandert GaNS in een pasta en na enkele uren passage verandert het in een poeder.

Het proces van het verkrijgen van zuivere GaNS van zinkoxide, ZnO.

Om de zuivere GaNS van zinkoxide (ZnO) te maken, gebruiken we een zinkplaat en een nano-gecoate zinkplaat in de reactor. De afstand tussen de 2 platen zal ongeveer 7 cm zijn. We gebruiken een zoutoplossing van 5-7% .

Het verschil tussen ZnO2 en CO2.

– de presentatie van de bestaande verschillen tussen ZnO2 en CO2, en van de manier om beide materialen correct te produceren in de staat GaNS, presentatie gemaakt door de heer Mehran Tavakoli Keshe
– fragment van de workshop van kenniszoekers nr. 93 van 24 december 2015

Van een zinken plaat knippen we 2 smalle stroken van ongeveer 10 cm lang die we als verbindingsdraden gaan gebruiken en een van de draden bekleden we met nano.

We verbinden de zinkdraad met de schone zinkplaat en de nano-gecoate zinkdraad met de nano-gecoate zinkplaat.

We verbinden de 2 vrije draadeinden door ze tegen de klok in te draaien, boven de reactor.

Voorzichtig! in het proces van nanocoating met natronloog van de zinkplaat, moet er rekening mee worden gehouden dat het veel sneller corrodeert dan koper, in contact met de hete natronloog. Als er een reactie optreedt wanneer de plaat wordt ondergedompeld in de bijtende soda-oplossing bruisend, het is noodzakelijk om de concentratie van bijtende soda in de oplossing te verminderen. We laten de zinkplaat maximaal 1 dag in het natronloogbad staan.

Met natronloogdampen kunnen we dan extra nanocoatings realiseren.
Sommige onderzoekers hebben een verhoogde efficiëntie van de nanocoating van zink opgemerkt, als ze de zinkplaten eerder 1 dag in de doos hebben gelaten waar het nanostomen van sommige koperen onderdelen wordt gedaan. (Hier volgt nog meer informatie over.)

Nano gecoat zink zal een donkergrijze kleur hebben.

De zinkoxide GaNS heeft een witte kleur met een doorschijnend uiterlijk en wordt gevormd door ondoorzichtige deeltjes die, wanneer ze worden geroerd, veel sneller naar de bodem van het vat bezinken dan de GRIJZE CO2 GaNS.

De procedure voor het verkrijgen van GaNS van koperoxide, CuO (methaan).

Er wordt gebruik gemaakt van een nano-gecoate koperen plaat en een koperen plaat zonder nano-coating.
De resulterende GaNS zal een blauw-groen-turquoise kleur hebben.

Benodigde materialen:

– nano gecoate koperen plaat/spoel, afmetingen ca. 10 x 20 cm
– schone koperen plaat/spoel, afmetingen ca. 10 x 20 cm
– nano gecoate koperdraad ca. 10 cm lang
– schone koperen draad ca. 10 cm lang
– rood led
– 4 liter plastic container
– 3 liter gezouten gedestilleerd water, met een zoutgehalte tussen 1-15%

We gaan op dezelfde manier te werk om de aansluitingen van de rode led te maken als bij het verkrijgen van GaNS CO2.

 

OPMERKING: Voor de productie van de GaNS die in de MAGRAVS-energie-eenheden wordt gebruikt, is de polariteit van de LED omgekeerd, dus de anode op de zinken plaat en de kathode op de nano-gecoate koperen plaat.

Als we de productie van CuO GaNS willen versnellen, kunnen we tegelijkertijd meerdere CuO GaNS-reactoren in serie aan elkaar geschakeld gebruiken, op de volgende manier: de schone koperen plaat van elke reactor wordt verbonden met de nano-gecoate koperen plaat van de volgende reactor door een schone koperdraad. Zo gaan we door tot de laatste reactor, die wordt aangesloten op de eerste reactor. Op deze manier maken we een gesloten circuit van alle GaNS CuO-reactoren, wat zal leiden tot een versterking van de plasmastroom die door elke reactor circuleert.

Bij deze methode plaatsen we de platen in elke reactor ongeveer 18 cm uit elkaar.

De procedure voor het verkrijgen van GaNS CH3 (methyl).

Er wordt gebruik gemaakt van een nano-gecoate koperen plaat en een gegalvaniseerde stalen plaat (gegalvaniseerde plaat / kippengaas).
De resulterende GaNS zal oranje/roodachtig van kleur zijn.

CH3-kenmerken.

– de presentatie van de kenmerken van CH3 GaNS, presentatie gemaakt door de heer Mehran Tavakoli Keshe
– fragment uit de workshop van kenniszoekers nr. 144 van 3 november 2016 ( Bekijk in Youtube en klik op Engelstalige ondertiteling.)

Benodigde materialen:

– nano gecoate koperen plaat/spoelen, met geschatte afmetingen van 10 x 20 cm
– gegalvaniseerde plaat / gaas met geschatte afmetingen van 10 x 20 cm (wij gebruiken geen roestvrij staal)
– koperdraad, 2 stuks van ongeveer 10 cm lang
– rood led
– 4 liter plastic container
– 3 liter gezouten gedestilleerd water met een zoutgehalte tussen 1-15%

We gaan op dezelfde manier te werk om de aansluitingen van de rode led te maken als bij het verkrijgen van GaNS CO2.

OPMERKING: Voor de productie van de GaNS die in de MAGRAVS-energie-eenheden wordt gebruikt, is de polariteit van de LED omgekeerd, dus de anode op de zinken plaat en de kathode op de nano-gecoate koperen plaat.

We zullen een paar uur moeten wachten tot er een oranje GaNS-laag verschijnt.

LET OP! Alle GaNS worden pas verzameld nadat we eerst de aminozuren van het oppervlak van het zoute water hebben verzameld.

Wij wensen je veel succes en raden jeaan bij elke stap van de procedure foto’s te maken en deze samen met je persoonlijke ervaringen openbaar te delen.

https://getuigenissen.keshefoundation.org/

We zijn hier om van elkaar te leren. Dit blog is overgenomen van de roemeense Keshe Foudation.

Voel je vrij de informatie te delen.Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen. Lumion Creations is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans gaat gebruiken! 

Translate »