Plasmawetenschap begrijpen, deel 3 op youtube

Plasma

Een plasma bestaat uit zwaartekrachtvelden en magnetische velden. Een plasma kan miljoenen velden bevatten die continu op elkaar inwerken; deze interacties zijn dynamisch. De velden zijn ofwel magnetisch (veld verlaat de N-pool) of zwaartekracht (komt de S-pool binnen).
De interactie van magnetische en zwaartekrachtvelden van verschillende sterktes creëren het oorspronkelijke plasmazaad.
Magnetisch om een ​​veld te beschrijven dat uit een plasma komt en Gravitational om een ​​veld te beschrijven dat vanuit een plasma naar binnen gaat.
De velden stromen vrij en constant van het plasma naar zijn omgeving; de velden die niet door de omgeving worden gebruikt, worden omgeleid naar het centrum van het plasma. Dit feit verklaart precies het principe van ontvangen en geven zonder voorwaarden, aspect van het Universele Principe.

ruimte en materie

Als we een neutron/proton vergelijken met een golfbal, staan ​​de elektronen op 1 km afstand. Dat wil zeggen dat er veel meer ruimte in de materie is dan de materie zelf!

Is deze ruimte leeg? Nee, het is gevuld met magrav-velden. Hetzelfde fenomeen zien we in onze zonnestelsels of sterrenstelsels: ook daar wordt de ‘lege’ ruimte gevuld met magnetische velden.
Een individueel plasma wordt gevormd door twee magnetische stralen die op elkaar inwerken. Zo vormen ze een nieuw plasma.

We kunnen deze stralen niet met het blote oog zien; we zien ze alleen wanneer ze voldoende vertragen om van de plasmatoestand naar de materiële toestand in te storten. Dit is hoe een proton of atoom een ​​plasma is, hoe we één zijn, hoe de aarde, de zon, de melkweg en het universum allemaal plasma’s zijn.
Het naast elkaar bestaan ​​en de interactie van gravitatie- en magnetische velden creëren de magnetosfeer van een entiteit, dwz een atoom, de aarde, de melkweg … de grens is het punt van evenwicht tussen de twee velden (magnetisch en zwaartekracht). De interactie tussen de verschillende plasma’s zal altijd zoeken naar een evenwicht. In ons zonnestelsel behouden de verschillende planeten bijvoorbeeld hun evenwicht door hun banen te volgen. Omdat de melkweg niet statisch maar dynamisch is, is de zoektocht naar balans in eeuwigdurende beweging.
Dezelfde situatie doet zich voor in ons lichaam waar de verschillende cellen, vloeistoffen, organen etc. zich volgens een bepaalde structuur ten opzichte van elkaar positioneren – wat de vorm geeft die ons lichaam heeft. En ook op celniveau: de verschillende onderdelen waaruit de cellen bestaan ​​(kernen, mitochondriën, enz.) zijn op een evenwichtige manier gepositioneerd en geven zo de vorm die we ze zien.
Dit brengt ons tot de conclusie dat de wereld is georganiseerd als een fractal: in elke waargenomen dimensie vinden we dezelfde vorm van organisatie: magrav-velden met hun interacties die een evenwicht creëren dat het zijn uiterlijk geeft.

Zwaartekracht

Zwaartekracht wordt gemeten door de aantrekkingskracht en interactie van twee of meer magnetische stralen (of systemen van magnetische velden of entiteiten) en in relatie tot hun onderlinge positie. Twee plasmatische entiteiten werken samen om elk zijn evenwichtspositie te vinden; dus hoe sterker de zwakkere zal voeden. Zwaartekracht is het resultaat van de interactie van magnetische velden. Niets kan bestaan ​​zonder magnetische velden; het was het mysterie van de schepping! Zwaartekracht verklaart magnetisme heel goed; ijzer wordt aangetrokken door een magneet omdat de zwaartekracht van deze magneet gelijk is aan de zwaartekracht van ijzer. Wanneer je bijvoorbeeld GaNS-CO2 produceert, creëer je een veld dat dezelfde sterkte heeft als koolstof – dus C wordt aangetrokken, bindt aan O2 en vormt zo GaNS-CO2.
Het is geen nieuwe wetenschap, maar een toevoeging van kennis in relatie tot de interacties van de velden.

Ervaringen in het veld

Deze experimenten zijn eenvoudig en iedereen kan ze thuis repliceren.
Een plastic pijpring wordt gevuld met PL-CO2 en op een plastic folie (saran wrap) geplaatst die een kom met water afdekt. Alles wordt dan in de vriezer geplaatst. Als het water bevriest, zien we de ‘witte’ krachtlijnen terwijl de ruimte waar geen krachtlijnen zijn, het bevroren water transparant is. En we kunnen in het midden een gat zien waar het water niet is bevroren. Dit betekent dat de veldkrachten zo sterk zijn dat het ijs zich niet kon vormen. Onthoud dat ijs zich vanuit de periferie naar binnen vormt.
We kunnen hetzelfde soort experiment doen met alle plasmatools zoals antennes, patches, platen, condensatoren, magravs…

Een andere manier om te experimenteren en de effecten van plasma-interacties te visualiseren, is door statische elektriciteitsballen te gebruiken, ontwikkeld door Rick Crammond

Video speler


Nano-coating

Beschrijving van nano-coating:

Een nanolaag is supergeleidend en zal dienen als plasmageleidingsmedium. U kunt hier meer lezen over plasmatheorie .

Een goede nano-coating kan gemakkelijk tot 50.000 individuele lagen bevatten! Hierdoor krijgen ze een zwarte kleur – een teken dat de lagen alle frequenties absorberen, zoals die van licht. Nanodeeltjes hebben een grootte tussen 1 en 100 nm; 1nm=1/1.000.000.000m = 0.000.000.001m). Een nanodeeltje gedraagt ​​zich als een “onafhankelijke” eenheid met betrekking tot zijn geleidbaarheid en zijn eigenschappen.
Nano-coating produceert lagen CuO en grafeen. De hoeveelheid productie van deze laatste hangt af van de samenstelling van het koper en de toegepaste warmte. De nano-gecoate laag heeft een diamantachtige structuur, SD3 genaamd. Elke nanolaag trekt Cu-atomen uit het materiaal dat wordt gecoat (koper of zink) om ze af te zetten, en integreert ze in de nanolaag verder weg dan de eerste, dwz de volgende laag; hoe meer lagen er zijn, hoe meer atomen er worden getekend. Het hele proces is vergelijkbaar met het maken van popcorn.
Wanneer een koperen plaat ge nanocoat is, betekent dit dat we de gehele interne structuur van het stuk Cu hebben veranderd. Alle atomen binnenin zijn uitgelijnd met de nanolaag die aan het oppervlak is bevestigd en het wordt zwart.

Tips

 • Draag altijd handschoenen en vermijd zoveel mogelijk het aanraken van de stukken die door het nano-coatingproces gaan. De nanodeeltjes zijn zo klein dat ze gemakkelijk door de huid gaan om je lichaam binnen te komen.
 • Verplaats geen voorwerpen tijdens nano-coating, noch containers. De nanolagen zijn super breekbaar en kunnen gemakkelijk worden beschadigd door aanraking.
 • Zelfs als de zwarte laag tijdens de GaNS-productie is beschadigd, kunt u deze nog steeds gebruiken voor productie.

Voorbereiding voor nano-coating

Uw nano-coating-box voorbereiden

Bereid de plastic doos voor met kippengaas. Knip en vouw de 4 zijden van het latwerk zodat het te deponeren oppervlak 2 cm hoger is dan de bodem.

Maak het koper schoon

Voordat met het nano-coatingproces wordt begonnen, moeten de objecten worden ontdaan van mogelijke vingerafdrukken, olie, vet, oxidatie, enz. Leg de spiralen ongeveer 15 minuten in een azijnbad met een beetje zout. Deze actie reinigt de spoelen voor een betere aanpak.
U kunt koperen onderdelen ook reinigen in een natronloogbad of door een fakkel te laten branden.
Boor nu een gat van 1,5 cm (1”) in het deksel van de doos; maak een stuk tape om het gat te sluiten nadat kokend water is uitgegoten.

Bereid uw objecten voor op de coating

Je kunt de voorwerpen ook in de houder hangen: boor gaten in de hoeken van de plaat om hem op te hangen of knip 1 cm lipjes in de plaat en vouw ze naar boven zoals op de foto te zien is.
Je kunt ook een afwasdrek gebruiken: hiervoor knip je het deel van het wasrek af waar normaal de borden in zitten en die je in de doos plaatst.
Als je niet veel stukken coat kun je ze natuurlijk gewoon op het kippengaas leggen. In dit geval is het belangrijk om de platen en of spoelen niet plat op het rooster te plaatsen om de ‘vingerafdrukken’ van het rooster te voorkomen die niet plat worden gedrukt.

De 4 manieren van nano-coating

 1. Door heet bijtend zuur
 2. Door koud bijtend zuur
 3. Door vuur. De nanocoating door vuur is de snelste maar ook de meest fragiele, de lagen laten gemakkelijk los. Met behulp van een kwastje kun je detecteren of de laag goed blijft zitten of niet en weer strijken.
 4. Door plasmavelden

Methode: Heet bijtend

De Tackle

 1. Meet de hoeveelheid water af die de bodem van de container goed bedekt zonder het oppervlak van het rooster aan te raken.
 2. Meet 40 g bijtende soda (NaOH) en 10 g bijtende kalium (KOH) per 1 liter gedestilleerd water af en bedek de bodem van de container gelijkmatig. Kalium bevat een isotoop (K40) die licht radioactief is wat extra energie geeft. Als u KOH niet kunt vinden, kunt u as van verbrand hout gebruiken.
 3. Plaats de objecten die moeten worden genanocoat op het raster. Het is belangrijk dat de objecten elkaar niet raken zodat elk object de nanolagen op een coherente manier kan ontwikkelen.
 4. Giet de hoeveelheid kokend water die je aan het begin hebt afgemeten (zie punt a) door een trechter in het bakje. Pas op dat u de opstijgende dampen niet inademt. En sluit de container snel met het stukje tape.
 5. Laat de container 48 uur met rust; verplaats de container niet en open deze niet.
 6. Leeg aan het einde van deze tijd het grootste deel van de bijtende oplossing uit uw container en zorg ervoor dat u het object niet verplaatst. Bewaar de bijtende oplossing voor later. Laat een kleine hoeveelheid van de oplossing in de doos.
  U kunt de oplossing ook verwijderen met een injectiespuit of de oplossing overhevelen met een slang gevuld met water, waarvan het ene uiteinde in de bijtende soda wordt geplaatst en het andere in een lege container eronder dan de container van de doos. Dit alles zonder vers gecoate objecten te storen.

Drainen

 1. De atomen netjes plaatsen met een multimeter (zet op ‘millivolt’): plaats de twee klemmen op twee tegenover elkaar liggende hoeken van het object of plaats de rode (+) klem op het object en de klem zwarte (-) op het net. Laat 4-5 seconden uitlekken. Om GaNS te maken moet men 24 uur lang elke 6 uur de stroom van de platen drainen (4x); voor Magrav-spoelen slechts één keer.
  Na elke drainage sluit u het deksel weer.
  In deze procedure is het niet belangrijk dat dezelfde klemmen van de multimeter op dezelfde plaatsen worden geplaatst, omdat de voltmeter de stroom meet die van het geplateerde object komt en de stroom van de geïntegreerde batterij niet zal toepassen.
  Als je geen voltmeter hebt, kun je ook een koperdraad nemen met een (hoge) weerstand in het midden; de laatste zal de stroom op dezelfde manier afvoeren als de voltmeter (maar je ziet het niet).
 2. Na het uitlekken de deksel nog minimaal 2 weken gesloten laten. De overgang van het bijtende medium naar het normale atmosferische medium moet soepel zijn: laat hiervoor het deksel een beetje open.

  Het is een procedure die richting geeft aan de deeltjes van de nanolagen: alle kleine nanodeeltjes worden in dezelfde richting uitgelijnd. Zie bovenstaande tekening: bij een niet uitgelijnd (ongedraineerd) object wordt het plasmastroompad belemmerd terwijl in een uitgelijnd object de stroom geen weerstand vindt. Dit is van levensbelang voor de Magravs!
  De uitlijning van de deeltjes heeft ook invloed op de levensduur van de nanolagen tijdens de productie van GaNS.

Spoelen

Nadat objecten nano-coating hebben voltooid, moeten ze worden afgespoeld om bijtende resten te verwijderen. Hiervoor houd je de voorwerpen bij de uiteinden vast (met handschoenen) en spoel je ze af met gedestilleerd water of onder een zacht stromende lauwe kraan.  U kunt 3 opeenvolgende containers gebruiken; in de tweede kun je een paar druppels citroensap toevoegen. Het is belangrijk om alle bijtende stoffen te verwijderen, vooral voor de platen/spoelen die zullen worden gebruikt om GaNS te maken voor de gezondheid.

de doos/container

Tijdens de nano-coating-procedure en daarna is het belangrijk om de objecten niet neer te leggen – het is beter om ze op te hangen omdat hun eigen gewicht de nanolagen kan verpletteren. Hang dus altijd nano-gecoate objecten op in je container. Het is ook raadzaam om nano-gecoate objecten op te slaan in een gesloten container die een beetje vocht bevat (1 ml gedestilleerd water op een papieren handdoek).

Overzicht

1. Verzamel alles wat je nodig hebt: te coate voorwerpen, container, bijtmiddel, handschoenen, veiligheidsbril
2. Heet bijtend proces duurt 2 dagen
3. Drogen-1: eerste 24 uur, 4x leegmaken met multimeter
4. Droog-2: 2 weken met deksel gesloten
5. Droog-3: 3 dagen met kleine opening
6. Afspoelen: schoon met gedestilleerd water
7. Bewaring: rechtopstaand of hangend

Naar les 4

Translate »