Plasma wetenschap begrijpen deel 2

De basis-02

Je vindt de originele workshop hier: Plasmawetenschap begrijpen, deel 2

Gezondheid

De interactie tussen het MaGrav-veld van de zon en dat van de aarde creëert alle elementen die nodig zijn voor het leven op aarde. Het leven op aarde bestaat slechts uit 4 elementen, of zelfs aminozuren:

Koolstof (C), Zuurstof (O), Waterstof (H), Stikstof (N) = COHN

 

In het lichaam vinden we ook de belangrijkste (+) kationen:

Calcium = Ca = vorming van botten, zenuwen en immuunsysteem
Magnesium = Mg = structuur van botten, spieren en weefsels van organen
Natrium = Na = structuur van elektrolyten, regulering van pH
Kalium = K = groei van zenuwen, structuur van elektrolyten

en de belangrijkste (-) anionen:

Fosfor = P = botstructuur
Chloor = Cl = vochtbalans, bloeddruk, pH-regeling
Zwavel = S = bestanddeel van aminozuren

en sporenelementen:

IJzer (F), Zink (Zn), Mangaan (Mn), Koper (Cu), Jodium (I), Kobalt (Co), Nikkel (Ni), Fluor (F), Vanadium (V), Chroom (Cr), Molybdeen (Mo), Tin (Sn), Siliconen (Si)

In het periodiek systeem der elementen vinden we voor elk element

  • de afkorting ervan
  • zijn atoomnummer en
  • zijn atoommassa

Al deze kenmerken beschrijven de elementen op chemisch niveau, maar ook op het plasmaniveau kunnen conclusies worden getrokken. De atomaire massa vertegenwoordigt bijvoorbeeld de plasmakracht van een element.

Voor natrium is de atoommassa 23, het aantal is 11; d.w.z. het heeft 11 protonen en 11 elektronen; het aantal neutronen wordt berekend door het aantal van de massa af te trekken: 23-11=12.

De combinatie van deze aminozuren vormt alle delen en componenten van ons lichaam, zoals spieren, eiwitten, bloed, hart, longen en al het andere. Er moet aan worden herinnerd dat al deze elementen niet op stoffelijk niveau in het lichaam werken, maar eerder op plasmaniveau.

Om de veldsterkte van een bepaald element of stof te vinden, tellen we de atoomgewichten op van alle elementen waaruit de stof is samengesteld. Het aminozuur H2C2NO2 heeft bijvoorbeeld een atoomgewicht van 72. Dit gewicht wordt berekend door alle atoomgewichten van de elementen in het molecuul bij elkaar op te tellen; het gewicht van elk element wordt gevonden in het periodiek systeem der elementen; dan voegen we gewoon toe:

2x O = 2x 16 = 32
2x C = 2x 12 = 24
2x H = 2x 1 = 2
1x N = 1x 14 = 14
som: 32+24+2+14=72

Op materieel niveau zijn de elementen vast en stabiel; over het algemeen kunt u geen nieuwe elementen maken van het vaste aantal reeds bestaande elementen. Het vermogen om het ene element in het andere om te zetten, wat ‘transmutatie’ wordt genoemd, is voorbehouden aan de alchemie.

In de scheikunde kun je alleen nieuwe legeringen maken door een reactie tussen twee elementen op te wekken. Als we waterstof met zuurstof verbranden, krijgen we water:

H2 + O = H2O

Op plasmaniveau kunnen we – in tegenstelling tot het chemische niveau – de elementen veranderen, we kunnen nieuwe creëren. De plasmastructuur is niet opgebouwd uit elektronen, protonen en neutronen, maar uit zwaartekracht- en magnetische velden. Door het plasmaveld te variëren ontstaat een ander element.

Plasma heeft een bolvorm die is opgebouwd uit een veelvoud aan lagen. Elke laag vertegenwoordigt een bepaalde sterkte van dit veld. De sterkste velden bevinden zich in het centrum en de zwakste in de periferie. Samen creëren de plasma’s een verenigd en duidelijk veld dat zijn eigen Coulomb-barrière heeft (afstotingskracht of magnetische kracht).

Chemisch gezien zijn alle stoffen opgebouwd uit protonen, elektronen, neutronen die elk – op plasmaniveau – een eigen MaGrav-veld hebben. Elk plasma van elk deel reageert met elk plasma van een ander. En de verzameling van alle verenigde velden wordt een enkel veld waarvan de velden niet langer onderscheiden zijn.

Ons lichaam bestaat uit miljarden MaGrav-velden, die het plasma van ons lichaam vormen. We kunnen ook zeggen dat ons lichaam is gemaakt van verschillende GaNS van vergelijkbare sterktes. Deze verzamelingen van vergelijkbare krachtvelden vormen de organen. Omgekeerd heeft elk orgaan of deel van ons lichaam zijn duidelijke plasmasignatuur. Al deze MaGrav-velden vormen de MaGrav-kracht van ons lichaam.
Elk plasma is in elkaar genest; dat wil zeggen, elke cel in ons lichaam is verbonden met elke andere cel.
De velden van ons lichaam kunnen worden gezien door Kirlian-fotografie. Dit type fotografie wordt bij bepaalde methoden van avant-garde therapie gebruikt om de diagnose te stellen: de beoefenaar ziet door de ‘gaten’ van de aura van het lichaam de energietekorten die verband houden met een storing van het lichaam.

Het grootste voordeel van het kennen van het lichaam als een plasmaveld is het gemak en de snelheid van ingrijpen. Op plasmaniveau kunnen we direct en snel een onbalans aanpakken zonder door de materie heen te gaan (wat erg lang kan duren).

Door gebruik te maken van de verschillende energievelden kunnen we het lichaam in zijn oorspronkelijke, gezonde staat herstellen.
Manieren om een ​​disbalans te behandelen zijn onder meer de mogelijkheid om een ​​plasma te maken met een bestaand medicijn. Dit onderwerpt ons niet langer aan de noodzaak om dit medicijn te kopen, omdat we het op deze manier voor onbepaalde tijd kunnen vermenigvuldigen met zijn geproduceerde GaNS. Medicijnen gemaakt op basis van GaNS hebben nog een heel groot voordeel: ze hebben geen bijwerkingen meer; inderdaad, het lichaam neemt alleen wat het nodig heeft en niets anders.


De Ziel

De vraag van de ziel leidt ons natuurlijk naar de vraag:

“Wat zijn we? »

We zijn een reactor, een plasmawezen. Ons lichaam is een plasma; zelfs zijn fysieke toestand is samengesteld uit materie in de staat van GaNS. We ontvangen en zenden continu plasmavelden uit. Deze velden zijn veel krachtiger dan de energieën in de materiële staat. We kunnen deze velden niet zien omdat ze niet zijn afgestemd op de aminozuren in onze ogen; maar je kunt ze voelen.

aangezien we continu velden uitzenden en ontvangen, zou het goed zijn om te weten wat we ermee doen. Elk plasma, inclusief ons lichaam, heeft een zeer krachtig primair veld in het centrum – waar onze ziel is. De buitenste periferie van dit veld wordt het fysieke lichaam. En de velden ertussen zijn gerelateerd aan emoties.

De spiraal die we zien beschrijft onze 3 delen heel goed: het gele centrum symboliseert de ziel, de roze cirkel – de geest (emotioneel centrum) en de blauwe – het lichaam. De rode pijl volgend, begint het in het midden, op het krachtigste punt, het is een leegte, het rijk van de ziel. Naar buiten gaand, wordt het plasma zwakker en zwakker en emotioneel/mentaal gefocust. Nog verder naar de periferie wordt het plasma nog zwakker om in te storten tot materie (het lichaam). Voorbij deze periferie is het plasma niet meer sterk genoeg om de fysieke vorm te behouden, dan stuiten we op de grens van het materiële lichaam…

 

Daarom bestaat ons lichaam uit een deel van de manifestatie van onze ziel (gefilterd door de geest) in een fysieke omgeving die door dezelfde wordt gegeven; en aan de andere kant een vat om de ziel te huisvesten.
De ziel kan zich in het centrum van de hersenen bevinden, in het gebied waar de lijn tussen de twee oren en die vanaf de neuswortel elkaar kruisen. In een MRI kan het worden gezien als een zwarte stip zo groot als de punt van een naald; de emoties/geest bevinden zich in de binnenste lagen van de hersenen, terwijl het fysieke lichaam wordt bestuurd door de buitenste lagen van de hersenen.
Noch ziel noch lichaam is persoonlijk; alleen de geest, die het filter is tussen de ziel en het lichaam, is persoonlijk voor ons. Je zou kunnen zeggen dat de ziel God is. We delen allemaal dezelfde ziel, namelijk God. Het lichaam dat niet persoonlijk is, gehoorzaamt: het is het resultaat of de weerslag van de strijd tussen de ziel en de geest.

Tegelijkertijd is de werking van lichaam en ziel bij iedereen hetzelfde – behalve die van de geest, die verschilt. Emoties zoals angst, woede, jaloezie etc. zijn dus voor iedereen anders.

De ziel schept het fysieke lichaam in de aardse omgeving; dat wil zeggen, de omgeving speelt een beslissende rol bij de totstandkoming van het fysieke lichaam in relatie tot de omstandigheden van deze planeet. De creatie van het lichaam is vergelijkbaar met de creatie van de GaNS waar de creatie wordt gedaan door de interactie van de twee platen in de zoute omgeving.

Het creatieve veld, de ziel schept dus de mens. De genetische code geeft ons een zeer schetsmatige blauwdruk van onze manifestatie; het is de ziel die alles creëert wat ons uniek maakt.

Elk levend wezen is een 3D-versie van een ronde magneet (zie laatste hoofdstuk). Net als magneten geven en ontvangen we voortdurend verschillende velden; en het is de interactie van al deze velden die elk wezen op een evenwichtige manier positioneert ten opzichte van alle andere. Het betekent dat we voortdurend invloed hebben op anderen, of we ons daarvan bewust zijn of niet. Het zou goed zijn om meer bewust te worden van onze impact op de wereld om ons heen.

Dit is de eerste stap om jezelf en anderen de vrijheid te geven om de positie te vinden die jou het meest dient op deze aarde. Het begrijpen van onze ziel (hoe ze geeft en ontvangt) zal de mensheid naar de volgende fase in haar evolutie brengen – niet door geloof of sentimentaliteit, maar door de evolutie van de wetenschap en van onze verlichting.

In deze context begrijpen we dan dat we allemaal EEN zijn; dat niets gescheiden is, dat we allemaal zijn geschapen uit plasmavelden en dat we allemaal voor altijd verbonden zullen blijven met de schepper: wij zijn de schepper.


Omgeving

Meestal behandelen we de planten en de bodem puur materieel, dus chemisch. Het zwaartepunt van de landbouw is het maximaliseren van de oogsten; we kijken niet naar het welzijn van planten, hun kwalitatieve waarden. Plasmawetenschap voegt inzichten en ontdekkingen toe die het begrip van planten, bodem en meststoffen voor altijd zullen veranderen – we weten op dit moment maar de helft van het verhaal.
In deze serie workshops zullen we ons niet richten op het verhogen van de productiviteit van de landbouw, maar eerder op het begrijpen van planten en hun omgeving, om zo beter te begrijpen hoe plasma werkt, zowel in levende wezens als in het universum. Alle plasma-interacties samen vormen onze wereld. Het nieuwe begrip zal ons in staat stellen om onze omgeving te creëren op een manier die het Geheel ten goede komt.

We delen de aminozuurstructuur met alle andere levensvormen op de planeet. In de bovenstaande tabel zien we dat planten en dieren, zelfs bacteriën, voor 96% uit aminozuren bestaan; de combinaties zijn een beetje anders, maar we delen dezelfde basis. Elk aminozuur, eiwit enz. van alle levensvormen bevindt zich in een staat van GaNS: een plasma met MaGrav-velden.
Omdat alle levensvormen uit dezelfde componenten bestaan, noemen we planten ‘verticale volkeren’. Het zijn voelende wezens met een fysieke structuur, emoties en een ziel. Veel onderzoek heeft aangetoond dat planten reageren op onze gedachten en acties en dat we ons op emotioneel niveau kunnen verbinden met planten.

Planten zijn ook aan elkaar verwant door hun aminozuurstructuur. Ze zijn allemaal gemaakt uit dezelfde bron. We kunnen ontdekken hoe planten met elkaar communiceren als we hun MaGrav-velden meten. Ondertussen is het door de emotionele band dat we de mogelijkheid hebben om met hen te communiceren.
Dieren en planten hebben samen gedurende miljoenen jaren een evolutionair evenwicht tot stand gebracht. Alleen de mens lijkt nog niet in staat dezelfde welvaart te bereiken – een situatie die met de plasmawetenschap aan het veranderen is. Ondanks dat wij mensen een klein onderdeel van de natuur zijn, zijn we toch in staat om bijna onze hele planeet te vernietigen. Omdat we zowel door onze ziel als door dezelfde aminozuren met alle andere plasma’s zijn verbonden, vernietigen we elke keer dat we een deel van de natuur vernietigen, een deel van onszelf. Onze insteek zou moeten zijn:
“Hallo, wij leren graag van u”
Op deze manier kan de natuur om ons heen, die ons ‘beter’ kent dan wijzelf, ons aspecten van ons laten zien of weerspiegelen waarvan we ons niet bewust zijn.


Cursusoverzicht

  • Ons lichaam is gemaakt van COHN-aminozuren
  • Wij zijn plasmareactoren.
  • De ziel schept het fysieke lichaam in de aardse omgeving.
  • Alle wezens op aarde hebben dezelfde aminozuurverbinding.
  • We komen allemaal uit dezelfde bron.
  • Alle wezens hebben een ziel.
Translate »