bekijk de video:  KSW174

ALS MS, Beroerte, Hersenbeschadiging herstellen

Aandoeningen aan het brein worden in de reguliere geneeskunde gezien als een vaak onherstelbare ziekte.
Maar wanneer je de aandoening bekijkt vanuit de plasma velden dan is herstel zeker een mogelijkheid.

Bij een beroerte bijvoorbeeld zijn de emoties die de persoon heeft ook bepalend voor  waar en hoe de aandoening zich uit.
De symptomen of gebieden waarin een beroerte is opgetreden, variëren met de leeftijd; de zorgen van de persoon op dat moment houden verband met de leeftijdsgroep waartoe hij behoort.

18-25 jaar: Een beroerte wordt vaak gevonden op de kruising tussen de hersenen en het ruggenmerg. Een beroerte houdt verband met het feit dat de persoon te veel informatie heeft ontvangen die in de hersenen is aangemaakt en die niet door het lichaam kan worden ontvangen; dan blokkeren de hersenen. De gevolgen zijn vaak ernstige verlamming.

35-45 jaar: beroerte leidt tot emotionele verlamming, een verklaring die door de geneeskunde vaak niet wordt herkend omdat er weinig lichamelijke klachten zijn: veel woede om niet begrepen te worden, vooral door de jongere generatie; ook boos zijn omdat ze niet genoeg tijd hebben.

50-65 jaar: in dit stadium denkt de persoonlijkheid dat ze het grootste deel van haar leven al heeft geleefd en daarom zijn de verlammingen ernstiger. Vooral aan de linkerkant (= rechterkant van de hersenen), dat is ook de richting van de emoties van het hart. Er is weinig fysieke schade als de persoon vrede heeft met het idee van achteruitgang door leeftijd.

Gezien vanuit de plasma behandeling is het dus heel belangrijk om naar de emoties te kijken.
Deze emoties moeten we herstellen, en dit kunnen we doen via het GaNs. Bijvoorbeeld Zinkoxide  GaNs herstelt onze emotionele balans. Dit werkt zo omdat het magnetisch gravitionele veld van  de Zinkoxide GaNs  een interactie aangaat met het emotionele veld in het brein. Omdat het breinveld veranderd is ( emoties, voeding, en andere invloeden hebben invloed op dit veld)  is het dus niet meer in haar natuurlijke staat. De Zinkoxide GaNs biedt dan het natuurlijke veld aan en het lichaam herinnert zich dit en zal het aannemen waardoor de emoties balanceren.

Daarom gebruiken we Zinkoxide  in grote hoeveelheden wanneer we een aandoening aan het brein willen herstellen.

Ook gebruiken we Koolstofdioxide GaNs

Het protocol:

De duur is 10-12 dagen en maximaal 30 dagen.

Gebruik de volgende vitamines;
Zink: dubbel de dosis die voorgeschreven wordt
Potassium: dubbele dois
Calcium: dubbele dosis
Magnesium: 3 dubbel de normale dosis.

Co2 gans en Zno gans

3 x per dag 30-50 ml Co2 bij jongere mensen en bij oudere mensen 3 x 100 ml.
3 x per dag Zno, maar smorgens en smiddags 200 ml en voor het slapen gaan 500 ml

Vermeng 100 ml van beide gans en mix deze en maak je lichaam hier 2-3 x per dag mee nat. Laat het opdrogen
Combineer 100 ml Co2 en 500 ml Zno en maak je hoofd hiermee nat voor het slapen gaan.

Op deze manier help je het lichaam zowel van binnen als van buiten te herstellen. De sterke velden die van binnenuit werken en de zwakkere velden die van buitenaf werken.

Bij Alzheimer is een iets afwijkende behandeling:

Hier geen vitamines; maar enkel 2 x per dag 30 ml Co2  gebruiken.

Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen voor je gezondheid. Lumion Creations is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans voor je gezondheid gaat gebruiken! 

Translate »