Maïsoogst 120% hoger met Plasma

Het effect van de toepassing van Plasma in de landbouw is niet uniform; dit betekent dat de manier waarop we de GaNS toepassen, bepaalt welk aspect van de plantengroei wordt beïnvloed. Het weken van de zaden zal een ander effect hebben dan het besproeien met vloeibaar Plasma of het water geven met Plasma.

De KF steunt zwaar het onderzoek van Plasma naar landbouw met de bedoeling om de oogst van elke boer in de wereld te verdubbelen zonder dure kunstmest, herbiciden of pesticiden. Verdubbeling van de oogst zonder extra kosten zal het voor elke boer mogelijk maken om industriële landbouwbedrijven te (ver)concurreren. Op individueel niveau zal dit succes helpen om elke boer uit de armoede te halen en hem een ​​comfortabel leven te geven.

Maar ook op nationaal niveau zal er een enorm voordeel zijn: een verdubbeling van de productiviteit leidt automatisch tot de vestiging van een nationale voedselzekerheid; die landen immuun maakt tegen de bedreigingen en pesterijen van rijke landen zoals de VS; machtshongerige naties zullen niet meer in staat zijn om hun beleid af te dwingen via de controle van de voedselvoorziening van voedselhongerige naties.

De KF is erin geslaagd om de tarweproductie in China met 120% te verhogen! Blijf op de hoogte voor de gedetailleerde rapporten van de landbouwtesten in China; ze zullen worden gepubliceerd in het decembernummer van de Plasma Times.

Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen. Lumion Creations is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans  gaat gebruiken! 

Translate »