MaGrav Power

Een Nieuw Paradigma in Energie

MaGrav Unit

Koperdraden zijn gebruikt om electriciteit over te brengen via elektronen trillingen. Dit is het verouderde paradigma dat steunt op een heel klein spectrum van wat er in de natuur bestaat. 
Met magnetische en gravitationele ( MaGravs) technologie  wordt kracht vrijgegeven en overgedragen via de nanocoating van koper. De nanolagen absorberen omgevingsplasma- energie en geven bruikbaar plasma vrij, dat veel krachtiger is dan de elektronentrilling die we door koperdraad heen proberen te duwen door de weerstand van koperdraad. 
Alles wat je in de wereld ziet, en alles wat ongezien is, wordt gevormd, gemanifesteerd en ontstaat door de interactie van magnetische en zwaartekrachtvelden. Energie is overal om ons heen in onze omgeving en zit in ons. Bij het creëren van energie zijn verschillende voorwaarden en factoren betrokken. De huidige methode van energieproductie en -gebruik is niet efficiënt; het is verkwistend en schadelijk voor onze planeet en haar soort. Een van de grootste uitdagingen voor de mensheid is om manieren te vinden om beschikbare, overvloedige energie die overal om ons heen is te benutten en te gebruiken zonder schade aan soorten en onze planeet te veroorzaken. Plasma-technologie is de oplossing. Het zal de mensheid begeleiden om de natuurlijke orde van universele energie-uitwisseling opnieuw te ontdekken die leidt tot vooruitgang en implementatie van universele kennis over goed, duurzaam, niet-beschadigend energiebeheer.

De oprichting van Magravs Power Units helpt de mensheid een zeer grote eerste stap te zetten in het begrijpen van plasma in energietoepassing. De zwaartekracht-magnetische plasmavelden zoeken altijd naar balans, gezien elke aandoening.Plasma stroomt van hogere zwaartekracht magnetische veldsterkte naar lagere zwaartekracht magnetische veldsterkte. We begrijpen dat conventionele elektriciteit in een stroom van de bron stroomt, bijvoorbeeld een generator, naar de lading, bijvoorbeeld machines, apparaten, lichten, enz. En dan terug naar de bron. Om plasma-energie te gebruiken, moeten we een vergelijkbare en constante “stroom” -conditie creëren.

Presentaties en Workshops

Regelmatig geven we presentaties warain we uitgebreid vertellen wat de MaGrav is, Hoe deze werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Ook geven we hieropvolgend workshops om de MaGrav zelf te gaan maken.  Ben je geinteresseerd? Kijk dan in de Agenda of er een presentatie is of mail ons voor meer informatie. 

Translate »