GaNS-hemoglobine

Wanneer GaNS-CO2 wordt aangemaakt, vormen zich aminozuren op het oppervlak van zout water (zeewater). Aminozuren hebben een atoommassa van 16+14+12+1=43; als Fe (56) wordt toegevoegd, is het verschil groot en wordt een plasmastroom (de sterkere wil de zwakkere voeden) geïnstalleerd.
Hiervoor wordt een stuk nano-geplateerd ijzer achter de Zn-plaat ingebracht; het raakt de aminozuren die op het oppervlak drijven, maar ook het GaNS-CO2 dat op de bodem bezinkt. Wat zich dan vormt is hemoglobine. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan in een pure ZnO-productie (enkele Zn-plaat + nano-geplateerde Zn-plaat). We wassen ze goed en mengen de 2 GaNS 50:50.
Met deze voorbereiding kun je direct met elke emotionaliteit communiceren. Het moet aan alle GaNSes en alle systemen worden toegevoegd.
Injecties kunnen worden vervangen door een systeem van hemoglobine CO2 en hemoglobine ZnO – gewoon een container die op een slagader wordt geplaatst; de remedies die in deze container zijn geplaatst, zullen onmiddellijk via het bloed naar het lichaam en het emotionele centrum worden overgebracht.
Dit soort GaNS-hemoglobine-cohn met toevoeging van CH3 in een pleister op de maag is voldoende om de mens te voeden – voeden zonder door lichamelijkheid te gaan.
Door deze GaNS-hémo-cohn aan de spoelen toe te voegen, kunnen we de systemen beheersen door onze emotionaliteit. Het heeft dus ook invloed op de intentie en verheffing van de ziel.
CH3 toegevoegd aan de GaNS-hémo-cohn en gedragen in een amoulette zal de introductie van vrede op de planeet enorm versnellen.
Door Ca toe te voegen aan de GaNS-hemo-cohn kan men de vervanging van ledematen of organen versnellen.
Als we Zn vervangen door Mg, krijgen we nog een hemoglobine die gaat “praten” met verticale mensen (planten).

De close-up foto laat zien dat hemoglobine zich alleen op de spijker vormt. Als de spijker naast de Cu-np wordt geplaatst, ontstaat er een sterker GaNS-hemo; beide kunnen worden gebruikt om een ​​plasmakrachtverschil te creëren. Hemoglobine gemaakt aan de Zn-eenvoudige kant creëert een GaNS op emotioneel niveau; en gemaakt aan de Cu-np-kant heeft de kracht van het fysiek-emotionele. De spijker kan ook tussen de twee platen worden geplaatst;)
Jalal stelde een kleine wijziging voor: installeer een hals van een colafles met deksel op de nagel om de GaNS-hemoglobine te oogsten. De spijker moet lang genoeg zijn om de GaNS-CO2 aan te raken.
U kunt het veld van GaNS-CO2 nog versterken als u een 5% NaCl-oplossing met 1% Mg-zout (Epsom) gebruikt; het toevoegen van een spoor van MSM (of de GaNS ervan).

kijk op de wiki van de keshe Foundation voor meer informatie over Gans hemoglobine en de creatie van leven. 

Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen.Lumion Creations is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans gaat gebruiken! 

Translate »