Beenmerg transplantatie

Maak een GaNS met een gezond bot (op de container geplaatst om de GaNS te maken); maak er dan een patch van en plaats deze op het transplantatiegebied.

Dit blog is slechts een voorbeeld hoe je de gans toe kunt passen voor je gezondheid. Quantum-units is slechts een boodschapper en dus niet aansprakelijk voor ongewenste effecten die zouden kunnen optreden. Informeer jezelf goed voor je gans voor je gezondheid gaat gebruiken! 

Translate »